Pamięci Józefa Aleksandra Gałuszki, zapomnianego poety i obrońcy Ojczyzny

Uroczystość przypominająca życie i twórczość
zapomnianego, wybitnego poety
i obrońcy Ojczyzny

Józefa Aleksandra Gałuszki

Kraków, cm. Salwatorski

3 listopada 2022 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.