Graczy jest tylko dwóch: USA i ROSJA. Orędzie dla Adama Człowieka z 12. 10. 2009 r.

Orędzie Anioła Stróża Polski dla Adama Człowieka z 12 października 2009 r. (fragment)

 Anioł Stróż Polski: Pisz, Człowiecze. Dawaj świadectwo wszystkim tym, którzy zatroskani są o losy Ojczyzny i bądź świadomy swojego powołania.

Drogie polskie dzieci, ofiarujcie wasze modlitwy za waszą Ojczyznę i bądźcie prawdziwymi obrońcami wiary, ponieważ Bóg pragnie od was świadectwa, abyście mogli je przekazać innym narodom.

Polska stała się teraz polem walki, która toczy się pomiędzy Wschodem a Zachodem. Nie bądźcie naiwni i nie wierzcie w to, co chce wam wmówić propaganda przeciwna waszej suwerenności, a przede wszystkim wiary. Z jednej strony wasz kraj został wciągnięty w liberalny nurt walczący z prawdziwą wolnością i ustanawiający sobie cele w walce przeciw Bożym prawom i przykazaniom, a z drugiej — wy sami coraz bardziej ulegacie wszystkiemu, co pozbawia was godności dzieci Bożych.

Nie spoglądajcie ani na Wschód, ani na Zachód. Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji. By wprowadzić jeden światowy rząd, słudzy bestii opracowali plan, który został już ściśle dopracowany i który ma podzielić świat na dwie strony konfliktu. Zadaniem Ameryki jest doprowadzić do kryzysu światowego, by osłabić ekonomicznie państwa Europy i by w ten sposób Rosja mogła dyktować warunki sprzedaży surowców naturalnych. To wszystko zostało zaplanowane, aby powstały tylko dwa obozy wpływów na świecie, ponieważ w ten sposób można łatwiej doprowadzić do jednego światowego rządu i wprowadzić kontrolę nad światem. Ten plan realizuje się właśnie teraz. Jedynym krajem, który stoi jeszcze na przeszkodzie tego zaplanowanego podziału, jest wasz kraj. Pomimo, że wasi rządzący okazali się zdrajcami Ojczyzny i wkrótce sami uznają się oszukanymi, to potężną bronią, a zarazem tym, co jeszcze powstrzymuje globalne działanie bestii, jest wasza wiara.

Aktualność intronizacji Chrystusa Króla w waszej Ojczyźnie jest bardzo nagląca. Siły ciemności czynią wszystko, by nie dopuścić do niej, ponieważ skazałoby to ich na klęskę. Niestety, wielu hierarchów lekceważy tę sprawę, ponieważ są zaślepieni i nie chcą widzieć niebezpieczeństwa w wymiarze nie tylko religijnym, lecz również społecznym. Intronizacja, poza aspektem religijnym, ma przecież ogromne konsekwencje społeczne. Wielu biskupów zachowuje się właśnie tak, jak tego życzą sobie wrogowie Kościoła, którzy tak wiele mówią o tolerancji i wolności. Pamiętajcie jednak, że to BÓG jest Panem narodów. To ON prowadzi was przez historię i pośród dziejów wszystkich narodów. Dlatego musicie pamiętać o waszym powołaniu i dać przykład wiary — szczególnie w Europie, która duchowo umiera. Waszą mocą jest krzyż, który zawsze wskazywał drogę do zwycięstwa. Dlatego w obecnej chwili dziejowej musicie głosić narodom wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego i Tryumfującego ponad narodami. Tak umocnicie waszą wiarę.

(…)

Podał: Pokutujący Łotr

(za: Adam Człowiek: Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków 2009-2012; Inst. Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil Obstat Ks. Abp. Andrzej Dzięga 17 maja 2013 r.)

O autorze: pokutujący łotr