Czy Juliusz Słowacki był emisariuszem tajnej polskiej dyplomacji na Wschodzie?

Czy Juliusz Słowacki był emisariuszem tajnej polskiej
dyplomacji na Wschodzie? Tajemnice podróży poety
do Grecji, Egiptu, Ziemi Świętej i Libanu 1836-1837
(na podstawie zaginionego w 1939 r. i odnalezionego
w Moskwie raptularza Słowackiego)

Henryk Głębocki , Instytut Historii UJ

Kraków, 14 grudnia 2021 r.

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.