Niezaszczepieni, niezastraszeni, nieogłupieni

Niezaszczepieni, niezastraszeni, nieogłupieni… to własnie ta grupa jest ostatnim żywym bastionem broniącym się przed nadchodzącym koszmarem totalitarnej rzeczywistości. To właśnie oni: “rozsądni i sceptyczni” mają być najbardziej prześladowani, a ich największą winą jest opóźnianie zmian likwidujących normalność.

“Argumenty” i manipulacje strony nawołującej do prześladowania ludzi rozsądnych.

Zwolennicy prześladowań osób nie posiadających przepustki do “nowej normalności” starają się przekonać opinię publiczną, że nie jest to segregacja.

Według słownika PWN:

segregacja

  1. «dzielenie czegoś na grupy, kategorie według wybranych cech»
  2. «faktyczne lub prawne oddzielenie od siebie w ramach jednego państwa grup ludzi ze względów etnicznych, rasowych lub religijnych»

Podział na zaszczepionych i niezaszczepionych jest faktem. Jest to tzw. zła segregacja: nieuzasadniona – nie mająca ani jednego naukowego powodu ze względu na mniej więcej podobny stopień transmisji patogenów u osób zaszczepionych i niezaszczepionych, dyskryminacja skutkująca niekonstytucyjnym ograniczeniem wolności.  Zwolennicy segregacji i dyskryminacji popełniają mnóstwo logicznych błędów, nie znając przy tym podstawowych faktów. Wzywając do ograniczenia wolności nie znają poziomu śmiertelności wśród osób zakwalifikowanych do grupy chorującej na covid-19. Według rządowych statystyk,  zafałszowanych w sensie dodawania do nich osób z wielochorobowością, wskaźnik ten wynosi 2,35 %. W rzeczywistości procentowa śmiertelność nie osiąga 1%, a wpływ na nią ma również brak leczenia w przychodniach w pierwszej fazie choroby oraz zakaz stosowania preparatów stanowiących konkurencję dla BiGPharmy.

Świadome manipulacje czy zidiocenie?

* * *

IV fala z przerażającą szybkością zabiera nam naszą wolność i majątki

Kończę ten twitterowy rekonesans ponurą informacją z Grecji:

“Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis ogłosił obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19 dla wszystkich Greków powyżej 60. roku życia przed wtorkowym posiedzeniem gabinetu w Atenach, w celu rozwiązania problemu nowego zagrożenia wariantem omikron przed sezonem świątecznym.

Według Mitsotakisa ci, którzy odmówią szczepienia, będą musieli zapłacić miesięczną grzywnę w wysokości 100 euro (114 USD) za każdy miesiąc, w którym nie zostaną zaszczepieni, począwszy od 16 stycznia.

Kara zostanie nałożona przez organy podatkowe bezpośrednio na tych, którzy nie zostali zaszczepieni, a zebrane środki trafią do greckich szpitali walczących z pandemią. „To nie jest kara”, powiedział Mitsotakis. „Powiedziałbym, że to opłata zdrowotna”. /Greece Imposes $114 Monthly Fine on Unvaccinated People Over 60/

________________________________________________________________________________________________________

Pisane “na kolanie”, przejrzane i poprawione do aktualnej wersji tuż przed wejściem kolejnej fali bezprawia i niesprawiedliwości. 

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne