Ks.S.Koczwara -“Do głosu doszła pseudokultura chlewa!”

Dzisiaj cnota wstrzemięźliwości winna być zaprzęgnięta,

w mężną walkę o czystość ciała i Duszy

O autorze: JAM