Odporności stadnej nie będzie czyli państwo (nad)opiekuńcze w akcji

Obecnie występuje kolejny problem z logiką powszechnych szczepień i jest to problem polegający na tym, że to, co w rzeczywistości robimy, to selekcja wirusów poprzez ewolucję. Wybieramy wirusy tak, aby stały się bardziej odporne na szczepionki. (…)

Odporność zbiorowa to ochrona zapewniana przez naturalną odporność i jest do dwudziestu razy lepsza pod względem ochrony przed chorobami niż wszystko to, co może nam dać szczepionka.

−∗−

W menu na dziś rozmowa. Wywiad z dr Robertem Malone, twórcą technologii szczepionek mRNA. Z tekstu dowiemy się co naukowiec sądzi o powszechnych szczepieniach i skutkach takich działań, jaką rolę w pandemii pełnią międzynarodowe organizacje i wielki biznes oraz dlaczego technicznie nigdy nie osiągniemy odporności stada. Spokojnie, rzeczowo i bez zbędnych ideologii.

Zapraszam do lektury.

_____________________***_____________________

Plakat z czasów pandemii grypy w Japonii w latach 1918-1920. Photo: Public Domain (via the CBC).

 

Przeciwko „państwu (nad)opiekuńczemu”: wywiad z dr Robertem Malone

The European Conservative niedawno spotkał się z dr Robertem Malone, którego nazwisko jest wymieniane wśród pretendentów do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny jako ojca technologii szczepionek mRNA. Tematem rozmowy były jego obawy związane z zagrożeniem związanym z programami masowych szczepień.

Pytanie. Doktorze Malone, jest pan obecny w Rzymie na konferencji International COVID Summit. Czego ona dotyczy?

Ten szczyt jest tak naprawdę pierwszym międzynarodowym spotkaniem lekarzy i naukowców w celu omówienia wczesnych protokołów leczenia i wypracowania konsensusu. Lekarze i naukowcy nigdy wcześniej nie mieli okazji spotkać się podczas tej epidemii. Wszyscy byliśmy tchórzami, niechętnymi do podróży. Praktycznie na każdym kontynencie niewielka liczba lekarzy rozpoczęła leczenie pacjentów istniejącymi lekami, w większości we wczesnym stadium choroby, a wyniki były naprawdę fenomenalne, lecz w dużej mierze zostały zignorowane przez władze. A jednak wyniki pacjentów dotyczące zachorowalności i śmiertelności pokazują, że możemy wyraźnie zmienić przebieg zgonów i chorób związanych z tą pandemią, niezależnie od tego czy jesteś zaszczepiony czy nie, rozpoczynając wczesne leczenie tymi już istniejącymi środkami.

P. Około rok temu Światowa Organizacja Zdrowia wydała oświadczenie, które zostało szybko wycofane, mówiące w zasadzie, że wirus jest prawdopodobnie przenoszony tylko wtedy, gdy dana osoba ma objawy. W odniesieniu do osób zaszczepionych, nawet jeśli miano wirusa jest takie samo jak u osób niezaszczepionych, szczepionka ma tendencję do tłumienia objawów – a na pewno tego chcemy. Ale czy osoby zaszczepione są z równym prawdopodobieństwem narażone na przenoszenie wirusa?

Robert W. Malone, M.D., M.S., principal of R.W. Malone MD LLC. Photo: Courtesy of R.W. Malone MD LLC.

Nie mówmy „z równym prawdopodobieństwem”, ponieważ powiedzenie „z równym prawdopodobieństwem” sugeruje, że stoją za tym pewne statystyki i nie wiem, czy te badania zostały już wykonane. Wiemy, że szczepionka nie chroni w pełni przed infekcją. Nie chroni również w pełni przed replikacją, replikacją w nosie i jamie ustnej. A poziomy wirusa u zaszczepionych i niezaszczepionych są w przybliżeniu takie same, jeśli nie wyższe u tych pierwszych, a szczepionka nie zapobiega całkowicie przenoszeniu wirusa. Tak więc nie wiemy, czy osoby zaszczepione i niezaszczepione mają jednakowe prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa, ale wiemy, że miara wirusa w nosie i jamie ustnej jest co najmniej równa. Jest więc przynajmniej dość prawdopodobne, że zaszczepieni i niezaszczepieni, po zakażeniu, będą w równym stopniu zdolni do przenoszenia wirusa.

P. Biorąc pod uwagę, że rządy na całym świecie zaczynają rozważać ideę obowiązkowych szczepień, czy nie jest konieczne – z powodu tych implikacji dla polityki działań – aby były prowadzone badania w tej kwestii, zwłaszcza że istnieje ryzyko związane ze szczepionką? Na przykład Szwecja ogłosiła niedawno, że rozważa rekompensatę dla osób, które mają negatywne reakcje na szczepionkę. (Przyjąłem szczepionkę – Johnson & Johnson – ale jestem przeciwny obowiązkowi).

Podzielam tę troskę. To dla mnie jedna z podstawowych kwestii. Mocno wierzę w prawo jednostek do wyboru – czy zaakceptować czy odrzucić procedury medyczne. Uważam, że jest to w zasadzie świętość życia, że ​​jednostki mają prawo kontrolować swoje własne ciała.

P. To zabawne, że używa pan słów „świętość życia”, ponieważ od lat 60. ruch aborcyjny zyskał wielką popularność dzięki quasi-libertariańskiemu argumentowi „moje ciało, mój wybór”. Tak samo lobby proeutanazyjne, które podkreśla prawo jednostek do odmowy leczenia ratującego życie. Ale teraz, po 50 latach bombardowania tą zasadą, ona po prostu zniknęła w obliczu wprowadzenia szczepionek.

Myślę, że to prosta sprawa. Odnosi się do podstaw Kodeksu Norymberskiego, Porozumienia Helsińskiego i wspólnych zasad bioetyki w badaniach medycznych i leczeniu. Jako lekarz wierzę, że istnieje świętość życia. Zostałem przeszkolony, aby rozumieć, że prawo jednostki do przyjęcia lub odrzucenia leczenia jest nienaruszalne oraz że istnieje wymóg pełnego ujawnienia ryzyka związanego z jakimkolwiek leczeniem, a także korzyści.

Oczywiście kontrapunktem są zasadniczo korzyści dla społeczeństwa, korzyści dla społeczności, prawa społeczności i to, w jaki sposób przeważają one nad prawami jednostki – a tak jest z pewnością w przypadku szczepień. Ten brak szczepień zagraża innym członkom społeczeństwa. Może tak być w sytuacji, gdy dostęp do szczepionki jest ograniczony, ale tutaj na Zachodzie nie mamy takiej sytuacji. Niestety w większości świata taka sytuacja jednak występuje, ale nie tutaj na Zachodzie. Mamy mnóstwo szczepionek. Niektóre kraje twierdzą, że wręcz magazynujemy szczepionki.

Ale moim argumentem jest to, że jeśli dana osoba jest zagrożona poważną chorobą, a nawet śmiercią z powodu covid-19, dla przykładu wyobraźmy sobie hipotetycznego 70-letniego mężczyznę, nadal ma ona prawo do przyjęcia lub odrzucenia szczepionki i bez względu na decyzję, to jego osobisty wybór. Jeśli zdecydował się nie przyjąć szczepionki, a potem zaraził się, to był jego wybór i zaakceptował to ryzyko. Ogólnie uważam za niewłaściwe, aby państwo wprowadzało obowiązek szczepień.

Argumentem, który słyszę, jest to, że powszechne szczepienie jest konieczne, aby chronić osoby z grupy wysokiego ryzyka. Ale moim zdaniem osoby z grupy wysokiego ryzyka mogą zdecydować się na przyjęcie szczepionki lub jej nieprzyjmowanie. To ich prawo i to ich ryzyko, które podejmują osobiście. Nie jest rolą państwa ustalanie czy ktoś ma przyjąć szczepionkę. Oczywiście kontrargumentem jest to, że rozprzestrzenianie się choroby wpływa na państwo, wpływa na nie finansowo, na populację, na szpitale, a usługi publiczne mogą być przeciążone.

P. Czy nie powinniśmy ponownie rozważyć skuteczności medycyny uspołecznionej, zamiast ją akceptować i w następstwie stosować politykę krajową?

Zgadzam się. Właściwe wyrażenie to „państwo (nad)opiekuńcze” [Nanny state]. To budzi mój sprzeciw. Może to być argument libertarianizmu, ale uważam, że musimy mieć wolność nawet do poniesienia porażki. Jeśli szukamy świata, w którym państwo przejmuje całkowitą odpowiedzialność za nasze czyny, tracimy tę wolność. Wierzę, że jeśli ją utracimy, stracimy motywację i znajdziemy się w socjalistycznym środowisku, w którym ludzie mogą przestać brać odpowiedzialność za swoje czyny. Więc mam na to libertariańskie zapatrywania, ale wynika to z przekonania o podstawowych prawach człowieka i prawach medycznych, co oznacza, że ​​państwo nie ma prawa kontrolować mojego ciała ani żądać, abyś zgodził się na takie leczenie, które ty, słusznie czy nie, uważasz za nie będące w twoim najlepszym interesie.

P. Sergio Mattarella, prezydent Włoch, powiedział w zeszłym tygodniu, że nikt nie może narażać innych na ryzyko.

To z gruntu autorytarne stanowisko, ale nie jest też oparte na solidnej nauce. Mamy sytuację niedoskonałych szczepionek. Oczywiście rzadko, jeśli w ogóle, mamy idealną szczepionkę, ale te są szczególnie niedoskonałe. Nie zapewniają nam solidnej ochrony przed infekcjami, nie zapewniają nam solidnej ochrony przed replikacją wirusa ani nie chronią nas przed namnażaniem wirusa lub rozprzestrzenianiem go na innych. Tak więc argument, że trzeba się zaszczepić, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się, nie jest słuszny. Nie wytrzymuje badań i analiz.

P. Ponieważ jeszcze nie wiemy – jeśli dobrze pana zrozumiałem. Testy tego aspektu nie zostały jeszcze wykonane. Jeszcze nie wiemy…

Jest wiele rzeczy, których wciąż nie wiemy. Ale absolutnie wiemy, że zaszczepione osoby, które są zarażone, mogą zarażać innych. Mamy tu do czynienia z tzw. „szlachetnym kłamstwem”. Koncepcja ta pochodzi od Platona: w polityce osoby sprawujące władzę mogą uznać za dopuszczalne mówienie nieprawdy – kłamstw – do opinii publicznej w imię dobra wspólnego. Opinia publiczna została poinformowana, że ​​jeśli wszyscy przyjmą szczepienia, uzyskana zostanie odporność stadna, w której wirus przestanie się rozprzestrzeniać, społeczeństwo będzie mogło wrócić do normalności, naprawić gospodarkę, odwołać lockdowny, tym samym położyć kres wszelkim zagrożeniom ze strony wirusa, ale… tylko wtedy, gdy każdy przyjmie szczepionkę.

Problem z tą logiką ujawnił wariant Delta, z wyjściowym współczynnikiem replikacji wynoszącym od 5 do 8, podczas gdy szczepy Alpha były bardziej w zakresie od 2 do 3. Przy obecnych szczepionkach, które zapewniają ochronę przed infekcją ze skutecznością od 40 do 60 procent, nie możemy liczbowo osiągnąć odporności stada. Tak więc obecnie znajdujemy się w sytuacji, w której rządy wywierają presję na społeczeństwa, aby zaakceptowały nieznane ryzyko w imię czegoś, co nie jest osiągalne.

Obecnie występuje kolejny problem z logiką powszechnych szczepień i jest to problem polegający na tym, że to, co w rzeczywistości robimy, to selekcja wirusów poprzez ewolucję. Wybieramy wirusy tak, aby stały się bardziej odporne na szczepionki. I to jest jeszcze gorszy problem. W niektórych modelach weterynaryjnych występuje choroba kurczaków zwana chorobą Mareka. Jeśli zaszczepisz stado kurcząt, gdy wirus przemieszcza się w ich populacji, możesz aktywnie wygenerować bardziej zjadliwe wirusy, które są znacznie bardziej zakaźne.

Istnieje wiele przykładów pokazujących, że rozwijamy wirusy w populacji ludzkiej, które pochodzą ze szczepu Alpha. Te nowe szczepy, Delta i inne, wymykają się działaniom szczepionki. To prawdopodobnie będzie trwać nadal i ulegnie znacznemu pogorszeniu, jeśli zastosujemy powszechne szczepienia. Mój argument, który niedawno przedstawiłem Steve’owi [Bannonowi] – i który przedstawiliśmy z Peterem Navarro w artykułach wstępnych – jest taki, że bardziej racjonalną strategią (i bardziej etyczną i sprawiedliwą) byłoby podawanie szczepionek osobom najbardziej zagrożonym, co do których jest jasne, że pomimo niekorzystnych skutków związanych ze szczepionką, ryzyko śmierci i choroby z powodu wirusa jest wyższe. Podaj szczepionki właśnie tym ludziom. W przypadku większości populacji stosuj wczesne terapie farmakologiczne, aby wykształcić naturalną odporność. Możemy chronić ludzi przed hospitalizacją i wszystkimi związanymi z nią kosztami i obciążeniami, zapewniając środki wczesnego wykrywania — autodiagnostykę lub diagnostykę domową — za pomocą aplikacji lub narzędzi komputerowych, które pomagają ludziom ocenić własne ryzyko.

P. Teraz, gdy zbliżamy się do szczepienia dzieci, wydaje się, że stosujemy zupełnie odwrotną strategię niż zalecana przez pana strategia.

Moim zdaniem szczepienie dzieci jest trudne do uzasadnienia. Opierając się tylko na danych amerykańskich, od początku epidemii mieliśmy mniej niż 400 zgonów przypisywanych temu wirusowi wśród dzieci. (Dla porównania, średnio tracimy około 600 dzieci rocznie z powodu grypy). Spośród tych amerykańskich dzieci — czyli do 18 roku życia — prawie każde z nich miało wcześniej jakieś poważne schorzenie. Tak więc średnie ryzyko śmierci dzieci w wieku do lat 18 z powodu covid-19 w Stanach Zjednoczonych wynosi około 2 na milion lub nawet mniej, ale ryzyko dla zdrowego dziecka jest jeszcze mniejsze. Ale ryzyko ze strony szczepionki – ważne jest, aby to zrozumieć – jedyne ryzyko, które znamy, jest oczywiste: jest to ryzyko uszkodzenia serca. Zwłaszcza u młodych mężczyzn ryzyko uszkodzenia serca po szczepieniu jest znacznie większe niż ryzyko śmierci z powodu wirusa.

Słyszę, jak ludzie mówią: „musimy zaszczepić dzieci, aby chronić osoby starsze”. Ale osoby starsze mogą być chronione przez przyjęcie szczepionki. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że próbując zaszczepić cały świat, stwarzamy ogromne ryzyko wytworzenia mutacji wirusów z tzw. ucieczką antygenową, które są całkowicie odporne na jakąkolwiek szczepionkę, ponieważ preparaty, które mamy, są szczepionkami bardzo wąskimi, tylko na jeden antygen. Odporność zbiorowa to ochrona zapewniana przez naturalną odporność i jest do dwudziestu razy lepsza pod względem ochrony przed chorobami niż wszystko to, co może nam dać szczepionka. Jeśli będziemy realizować powszechne szczepienia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wytworzymy wirusy, które pokonają ochronę szczepionkową u tych osób, które najbardziej jej potrzebują, a mianowicie osób starszych, otyłych i z obniżoną odpornością. Jednym z głównych narzędzi, które mamy do ochrony tych, którzy są w grupie wysokiego ryzyka, jest ta szczepionka, przy całej swojej niedoskonałości. A roztrwaniamy ją z powodu tego naiwnego przekonania, że ​​możemy osiągnąć odporność stada i wrócić do normalności, gdyby tylko wszyscy przyjęli tę szczepionkę. Dane pokazują, że nie można tego osiągnąć za pomocą tych produktów.

P. Moja własna organizacja Patriot Party Italia wydała niedawno oświadczenie, w którym stwierdziła, że ​​finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przez Włochy powinno zostać zawieszone do czasu, gdy niezależne śledztwo zajmie się reakcją WHO na wirusa covid, w szczególności w odniesieniu do ochrony interesów narodowych Chin przez WHO. Czy to propozycja, którą uważa pan za wykonalną?

Zawieszenie finansowania dla WHO? Tu mamy problem. Podobny argument można by wysunąć w przypadku innych organizacji ochrony zdrowia, nawet tych publicznych ogólnokrajowych. Działają w oparciu o kompromis interesów farmaceutycznych — używamy tu terminu „przechwytywanie regulacyjne”. To, o czym pan mówi, to inny rodzaj przechwytywania.

Wielu twierdzi, że WHO została przejęta i podporządkowana Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz ich interesom finansowym. Bill Gates wspominał o ponad dwudziestokrotnym zwrocie z inwestycji w firmę produkującą szczepionki. Tak więc Gates, który dużo zainwestował w Modernę, Pfizera itp., nie traci pieniędzy na tej pandemii, ale na niej zarabia. I jest głównym sponsorem WHO. Myślę, że wiele osób dostrzega teraz, że WHO, w obecnej formie, nie służy skutecznie globalnym interesom. I została podporządkowana innym wpływom.

Pytanie brzmi, co z tym zrobić? Moim zdaniem alternatywną reakcją jest konieczność ustanowienia równoległej organizacji o wystarczającej sile, zanim przestaniemy finansować istniejącą. Zaprzestanie finansowania WHO w obliczu pandemii, pomimo wielu jej ograniczeń, przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego. Wielu twierdzi, że istnieją różne organizacje, które próbują to zrobić w tej chwili, a to, czego potrzebujemy, to zbudować równoległą strukturę, rozwinąć ją do tego stopnia, aby mogła zaakceptować odpowiedzialność spoczywającą na WHO, a następnie przenieść się do tej nowej struktury, która może zapewnić lepsze usługi światu i być mniej podatna na interesy narodowe czy partykularne.

P. Czy w nowej organizacji przechwytywanie regulacyjne nie zaczęłoby się od nowa?

Taka jest natura istot ludzkich. Będą próbować wywierać swój wpływ. W każdym razie uważam, że gwałtowne rozwiązanie WHO, pomimo jej ograniczeń, w obliczu pandemii nie służyłoby zbyt dobrze interesom globalnej społeczności. Mianowanie nowego dyrektora mogłoby być rozsądnym krokiem tymczasowym, podczas opracowywania alternatywnej struktury.

Oczywiście problem z budową tej alternatywnej struktury polega na tym, kto to ma zrobić? Na przykład byli tacy, którzy mieli nadzieję, że Koalicja na rzecz Innowacji w zakresie Gotowości Epidemicznej [Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – CEPI] dojrzeje do czegoś takiego, ale wielu uważa, że ​​CEPI już zostało przejęte. Słyszałem, że powstała inicjatywa Fundacji Rockefellera, aby spróbować zrobić coś podobnego. Z tym, że Fundacja Rockefellera również ma własne interesy finansowe. Tak więc istnieją praktyczne aspekty operacyjne tego, jak ustanowić fundację, która odzwierciedlałaby sprawiedliwe, globalne interesy, w przeciwieństwie do tych bardziej narodowych lub finansowych interesów, niezależnie od tego, czy jest to Światowe Forum Ekonomiczne, czy BlackRock Capital, czy cokolwiek innego.

To są fundamentalne napięcia, jakie mamy teraz jako społeczność światowa. Jak pogodzić się z faktem, że tak duża część globalnego kapitału jest kontrolowana przez bardzo, bardzo małą liczbę jednostek. Myślę, że to jest fundamentalny powód napięć w naszym dzisiejszym świecie.

P. Na koniec, doktorze Malone, w jaki sposób ludzie mogą pana znaleźć i dalej śledzić pańskie spostrzeżenia?

Jeszcze mnie nie usunęli z Twittera. Więc jestem pod adresem @rwmalonemd. Założyłem konto na platformie Gab, jako kopię zapasową. Mam konto na LinkedIn, które obecnie jest mniej przydatne, i mamy naszą stronę internetową: www.rwmalonemd.com Ponadto za pośrednictwem nowego portalu, który można znaleźć pod adresem www.globalcovidsummit.org, uruchamiana jest nowa inicjatywa. Będzie prezentować zarówno materiały wideo, jak i teksty w sposób, który będzie trudny lub niemożliwy do przejęcia dla dużych mediów i centrów danych. ♦

Against the ‘Nanny State’: An Interview with Dr. Robert Malone, Benjamin Harnwell, 04.10.21

_____________________

Benjamin Harnwell jest współzałożycielem i członkiem zarządu Patriot Party Italia, pierwszej partii politycznej na świecie wyraźnie inspirowanej myślą i filozofią Stephena K. Bannona.

_____________________

Drugą część wywiadu można znaleźć pod adresem:

Zasady i wiedza czyli jak przegrać szanse na Nobla

 

Uzupełnienia:

Zanim “TO” zrobisz…
Ale w przypadku Covid-19 nie ma dowodów na to, że szczepienie uodparnia każdego na wirusa SARS-CoV-2. Szczepienie Covid-19 nie może odgrywać żadnej znaczącej roli w dążeniu do uzyskania odporności stadnej, […]

_____________________

Krucjata szczepionkowa czyli rady dla Franciszka
Ekspert w dziedzinie wirusologii, immunologii i biologii molekularnej poprosił Franciszka o wsparcie „wczesnej interwencji” przy użyciu różnych schematów leczenia, które „pozwoliłyby lekarzom na praktykowanie medycyny” zamiast interweniowania w ostatniej chwili, […]

_____________________

„Nigdy w historii medycyny…”
Sekcje zostały wykonane na formalną prośbę rodzin. Na dziesięć zgonów siedem jest „prawdopodobnie” związanych ze szczepieniami, z których pięć jest związanych „bardzo prawdopodobnie”. Z trzech pozostałych przypadków jeden pozostaje do […]

_____________________

CDC/FDA czyli koronny dowód na kłamstwo
Przyznają: nie mieli wirusa, kiedy przygotowali test na wirusa. „Wykombinowali” model, udając, że znajdują to, co chcieli znaleźć. To się nazywa samospełniającą się przepowiednią. To oszustwo i zbrodnia, które doprowadziły […]

_____________________

Szczepionki: potrzeba, skuteczność, bezpieczeństwo i… cenzura
Dlatego skuteczności szczepionki nie można ocenić, ponieważ nie ustaliliśmy jeszcze, jak ją mierzyć. ### W przypadku szczepionek mRNA, praktycznie gwarantuje to, że ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych będzie wzrastać z […]

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!