Archiwum 27 czerwca 2021

  • W pustelni błogosławionej Salomei Skała – Grodzicko Objaśnia dla Chóru Mariańskiego z parafii NMP z Lourdes w Krakowie ks . Stanisław Langner – proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny […]

    W pustelni błogosławionej Salomei

    W pustelni błogosławionej Salomei Skała – Grodzicko Objaśnia dla Chóru Mariańskiego z parafii NMP z Lourdes w Krakowie ks . Stanisław Langner – proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny […]
  • Aleksander Ścios @SciosBezdekretu „Polska powinna budować swoją strategię bezpieczeństwa na najgorszym scenariuszu,a to oznacza, że antyniemieckość i antyrosyjskość muszą stać się polską racją stanu i decydować o naszych wyborach politycznych.” […]

    Mając jawnych wrogów można z nimi walczyć!!

    Aleksander Ścios @SciosBezdekretu „Polska powinna budować swoją strategię bezpieczeństwa na najgorszym scenariuszu,a to oznacza, że antyniemieckość i antyrosyjskość muszą stać się polską racją stanu i decydować o naszych wyborach politycznych.” […]