Tyrania – warunkowanie i kontrola behawioralna

Żadna „normalność” nie będzie już nigdy możliwa, dopóki zbiorowy indywidualny bunt przeciwko tej tyranii nie stanie się wspólnym rdzeniem naszego społeczeństwa. Jaka będzie nasza przyszłość bez tej aktywnej zmiany postaw poszczególnych Amerykanów? Odpowiedź brzmi: niewyobrażalna.

###

W menu na dziś danie psychologiczne. O warunkowaniu i kontroli behawioralnej jako narzędziach zapanowania nad społeczeństwem. W artykule mowa jest o Stanach Zjednoczonych, ale tekst, jak sądzę, może mieć charakter uniwersalny. W pewnym momencie autor nawiązuje do składu substancji zwanych ‘szczepionkami’, ale sugeruję przynajmniej niektóre z tych informacji potraktować, póki co, z dystansem. Nie wpływa to jednak na główne przesłanie opracowania, a jest nim zniewolenie ludzi i wprowadzenie tyranii. Różnymi metodami.

Zapraszam do lektury.

______________________________***______________________________

Ta elita władzy bezpośrednio zatrudnia kilkumilionową siłę roboczą w kraju, w swoich fabrykach, biurach i sklepach, kontroluje następne miliony, pożyczając im pieniądze na zakup swoich produktów, a poprzez posiadanie środków masowego przekazu wpływa na myśli, uczucia i działania praktycznie każdego. Parodiując słowa W. Churchilla, jeszcze nigdy tak wielu nie zostało tak bardzo zmanipulowanych przez tak niewielu”.

– Aldous Huxley, Robert S. Baker, James Sexton (2002). “Complete Essays: 1956-1963, and supplement, 1920-1948”, Ivan R. Dee Publisher

Podejście Huxleya do mechanizmów kontrolnych występujących wiele dziesięcioleci temu było poprawne, ale obecnie tylko w tym kraju [USA] setki milionów są pod urokiem warunkowania, indoktrynacji i manipulacji przez nielicznych. W dzisiejszym środowisku nie wymaga to wiele wysiłku ani wyobraźni, aby zobaczyć, jak słabi i kontrolowani są Amerykanie, kiedy zakładają maski, zamykają swoje interesy, porzucają rodzinę, donoszą na sąsiadów, stosują się do wszystkich wydanych im rozkazów i bezczynnie patrzą, jak ich życie jest jawnie kontrolowane i zarazem niszczone. To wszystko dzieje się ze względu na oszustwo oparte na niepotrzebnym strachu.

Pierwszym krokiem tego „pandemicznego” spisku było sprawdzenie, czy ludzie na wolności będą przestrzegać dowolnej liczby idiotycznych i rażąco niedorzecznych rozkazów z góry. Niemal natychmiast stało się oczywiste, że ta populacja da się oszukać niemal we wszystkim, po prostu ze strachu przed sfabrykowanym kłamstwem. To społeczeństwo było gotowe do przejęcia i jednocześnie skłonne zrobić wszystko, co im nakazano. I ten stan umysłu niewiele się zmienił w ciągu ostatnich piętnastu miesięcy fizjologicznego i psychologicznego terroru z rąk klasy kontrolującej.

Główna płaszczyzna tego spisku przeciwko ludziom była nadzorowana na najwyższych szczeblach władzy i zarządzana przez klasę polityczną. Skorumpowane i nieuczciwe „społeczności” medyczne i naukowe, które już od dawna współpracowały z głównymi graczami w państwie, zostały wykorzystane do pozornej legitymizacji całkowicie nielegalnej i niemoralnej operacji. Farmakologiczny element tych jawnych nadużyć był bardzo przydatny dla planu rządzącej „elity” i okazał się jednocześnie najbardziej śmiercionośny. Gdyż to, co fałszywie nazywa się „szczepionką”, zostało według CDC podane ponad 152 milionom osób, z czego ponad 114 milionów otrzymało co najmniej dwie dawki. Te trujące zastrzyki przyjęło więc już 45% populacji, co prawdopodobnie doprowadzi w przyszłości do przewlekłych chorób i masowych zgonów.

Ale na tym nie koniec. Te zastrzyki są wypełnione wieloma toksycznymi substancjami, niezwykle niebezpiecznymi adiuwantami, wieloma czynnikami wirusowymi, tkankami płodowymi i zwierzęcymi, informacyjnym RNA [mRNA], podobnymi do komputerowych systemami operacyjnymi i inwazyjnymi nanocząsteczkami, które można wykorzystać do kontrolowania odbiorców tej skażonej trucizny za pomocą technologii fal radiowych. To tylko częściowy opis tego, co jest w tych zastrzykach. A co jeszcze w nich jest? W pełni wierzę, że mają one służyć wielu celom, a żaden z nich nie jest dla dobra ludzkości. Mogą być używane do sterylizacji większości populacji, mogą być używane do zabijania w perspektywie krótko- i długoterminowej, mogą włączać systemy zarządzania do ciał i umysłów osób otrzymujących szczepionkę i mogą być używane do wysiłków na rzecz wyludnienia. W rzeczywistości mogą być używane do wszystkich tych rzeczy i jeszcze innych jednocześnie. To nieludzkie okrucieństwo!

Kontrolowanie całej populacji

Nieliczni zawsze poszukiwali kontroli nad społeczeństwami, a wraz z ciągłym postępem technologicznym ta jakże pożądana koncepcja zdobycia dominacji stawała się coraz bardziej realna. Wynika to w dużej mierze z samej idei demokracji, która uczyniła to nie tylko bardziej możliwym, ale praktycznie gwarantowanym. Było to oczywiście zamierzone, ale nie zostało zrozumiane przez ogół społeczeństwa z powodu ogromnej ilości propagandy i indoktrynacji przez długi czas. Pogląd, że demokracja prowadzi do wolności lub pozwala na wolność, jest na pozór absurdalny, ale nadal jest to pogląd dominujący wśród ogółu ludzi. Odpowiedzialność, racjonalne myślenie i logika zostały zastąpione ślepymi emocjami i strachem z powodu silnego odwołania do wewnętrznej psychiki człowieka, bardziej podatnej na formowanie podświadomości, która jest mniej krytycznym ogniwem. Z powodu zaakceptowanego efektu rządów tłumu po długim okresie takiego błędnego myślenia, ludzie stali się zadowoleni i zaaprobowali własne zbiorowe niewolnictwo.

Motywy państwa i ogromne przejęcie umysłów ludzi za pośrednictwem mediów politycznych, medycznych, farmakologicznych, technologicznych, a zwłaszcza informacyjnych, pozwoliły na wykładniczy wręcz wzrost monopolu władzy i kontroli. Z powodu sukcesu tego zamierzonego zamachu stanu, zastąpienie pożądanych informacji w podświadomości zwykłego człowieka w celu przejęcia kontroli zostało dokonane bez rażącej przemocy, a raczej za dobrowolną zgodą rządzonych. Jest to najskuteczniejszy sposób na przejęcie kontroli nad dużą liczbą ludzi, przynajmniej do czasu, gdy można zastosować brutalną siłę bez większego oporu.

W istocie społeczeństwo amerykańskie, podobnie jak większość dzisiejszych społeczeństw zachodnich, zostało zaprogramowane nie tylko, aby myśleć w sposób, w jaki zostały ‘poinformowane’, ale także, aby działać w sposób, w jaki zostało im nakazane. Jest to uwarunkowana reakcja na bodziec z zewnątrz poprzez masowe kampanie propagandowe prowadzone przez te nikczemne osoby i podmioty, które chcą kontrolować całe populacje.

Nieświadoma egzystencja rodzi tyranię i znajdujemy się w środku okresu, w którym większość społeczeństwa żyje i egzystuje w raczej nieświadomym stanie. Wywołano to masową propagandą oraz celowym i zręcznym działaniem w celu podzielenia społeczeństwa pod każdym względem. Nie oznacza to, że całkowita utrata inteligencji jest ewidentna, ale że pranie mózgu i indoktrynacja populacji amerykańskiej spowodowały powszechną ignorancję dotyczącą rzeczywistości i prawdy. Prawdy się już nie szuka, ponieważ większość oczu jest skierowana na kontrolowane przez państwo formy przekazu informacji. Obecny stopień i skala cenzury wszystkich alternatywnych źródeł informacji, a zwłaszcza wszystkich ważnych raportów i komentarzy, które stoją w opozycji do narracji głównego nurtu (państwa), jest przerażająco oczywista. Jest to bardzo wymowny znak, że spory i debaty są celowo uniemożliwiane przez potężnych, aby wyeliminować dyskusję. Oznacza to widoczne kłamstwa i oszustwa, ponieważ osoby próbujące przejąć kontrolę boją się otwartej dyskusji.

Chęć zdobycia władzy i kontroli wymaga zniszczenia jednostki i jej samodzielnego myślenia oraz wywołania zbiorowej akceptacji władzy. Ze względu na to zjawisko wymagana jest dobrowolna zgoda rządzonej większości. Po to właśnie, aby [jakikolwiek] system totalitarny mógł w ogóle istnieć lub być trwały. Co zatem należy zrobić, aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu wolności z rąk tych nielicznych potężnych?

Wydaje się logicznym, biorąc pod uwagę podejście i rzeczywistość, że im więcej informacji i prawdy będzie dostępne dla wszystkich, tym więcej wolności to przyniesie. Mając to na uwadze, można wywnioskować, że nieograniczona edukacja (nie szkolnictwo) mas jako jednostek jest konieczna, a cenzura na każdym poziomie jest wrogiem ludu. Jeśli zwykły człowiek nie może, z powodu sponsorowanego przez państwo tłumienia opinii lub faktów, dotrzeć do wszystkich informacji, które są dostępne z różnych źródeł, wówczas ucisk ludu jest absolutnie pewny. Nie można na to pozwolić.

Kontrola informacji to kontrola ludzi. Kiedy ci najpotężniejsi, ich pionki w rządzie, rządowi wykonawcy i ci, którzy są partnerami rządu, zabraniają rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, wtedy wszyscy jesteśmy pozbawieni możliwości podejmowania świadomych decyzji.

Nasz dylemat dotyczy wolnego wyboru, ale został ukształtowany przez siły zła w wyraźnym celu uzyskania całkowitej kontroli nad ludzkością. Nasza droga do suwerenności jednostki i życia w wolności zależy wyłącznie od naszego pragnienia i zdolności zrzucenia łańcuchów, które nas krępują, i przejęcia kontroli nad własnym losem. Polega to na odmowie podporządkowania się, nieposłuszeństwie i całkowitym lekceważeniu wszystkich nakazów rządowych, wszelkiej cenzury na dowolnym szczeblu, wszelkich ograniczeń przemieszczania się i stanowczej odmowie przyjęcia jakichkolwiek komunistycznych paszportów odpornościowych. Żadna „normalność” nie będzie już nigdy możliwa, dopóki zbiorowy indywidualny bunt przeciwko tej tyranii nie stanie się wspólnym rdzeniem naszego społeczeństwa. Jaka będzie nasza przyszłość bez tej aktywnej zmiany postaw poszczególnych Amerykanów? Odpowiedź brzmi: niewyobrażalna.

Przestań być nikim. Nie bądź uwarunkowany przez innych. Po prostu spójrz na siebie.

„Ofiara manipulacji umysłem nie wie, że jest ofiarą. Dla niej mury jej więzienia są niewidoczne i wierzy, że jest wolna. ” – Aldous Huxley

 

The Conditioning and Behavioral Control of Americans Is Firmly in Place, Gary D. Barnett, May 11, 2021

Linki źródłowe:

Covid ‘vaccinations’ in U.S. 

Mind control through air waves

Manipulation of minds by ‘vaccine’ propaganda

Eliminating truth and history by censorship

Digital gulag and censorship

______________________

______________________

Uzupełnienia:

Propaganda czyli jak do nas mówią

Dlaczego odmawiamy walki

Iluzja władzy, fasada kontroli

Great Reset – rok zerowy

Terror czyli po co ta kampania

Czy jesteście gotowi na (ideologiczną) wojnę totalną?

 

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!