Każdy powinien wysłuchać ostatniego wystąpienia ś.p Michała Marusika

Podaję za stroną Pana prof. Mirosława Dakowskiego.

O autorze: zapinio