Kiedy jankesy przyjdą podpalić twój dom…dom w którym mieszkasz…

Polacy się żreją o norki, długość łańcucha, lgbt, żywot zjednoczonej prawicy, a tymczasem wojska jankeskie wraz z członkami rodzin dostają potężne prerogatywy od ludzi, którzy obecnie rządzą krajem…w czasach II RP kamaryla prezesa dostałaby za swoje działania “czapę”…

“Kiedy przyjdą podpalić dom, dom w którym mieszkasz (…) kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą kolbami w drzwi załomocą…”

4. W przypadku ćwiczeń i innych działań prowadzonych poza uzgodnionymi obiektami

i terenami, na wniosek, polski organ wykonawczy udziela siłom zbrojnym USA i wykonawcom kontraktowym USA, w zakresie, w jakim jest to możliwe i z poszanowaniem bezpieczeństwa publicznego, wsparcia w uzyskaniu czasowego dostępu oraz prawa do korzystania z:

(a) nieruchomości gruntowych oraz obiektów będących własnością Skarbu Państwa (w tym dróg, portów, linii kolejowych, dróg wodnych i lotnisk), które nie należą do uzgodnionych obiektów i terenów;

(b) nieruchomości gruntowych oraz obiektów będących własnością samorządu terytorialnego; oraz

(c) prywatnych nieruchomości gruntowych oraz obiektów.

Wsparcie to zostaje udzielone bez kosztów dla sił zbrojnych USA lub wykonawców kontraktowych USA.

Czytać! : https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/tresc-umowy-zawartej-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-rzadem-stanow-zjednoczonych-ameryki-o-wzmocnionej-wspolpracy-obronnej?fbclid=IwAR2QSQ4GAcm4Ef_BTAgTiqOyOP1QR0ndUl7lVf1tQkBh6IIjVlFTs6wJPXA(link is external)

Oglądać!

O autorze: trybeus

Kogut polski, niekoszerny, heteroseksualny, rasa górska ...