Anioł Stróż Polski: Módlcie się za Namaszczonego

Wybrane fragmenty orędzi Anioła Stróża Polski, dawane prorokowi Adamowi Człowiekowi w latach 2009-2014:

13/14 kwietnia 2009

Przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy Maryi — waszej Królowej oraz wielu Świętych — Bóg chce uratować wasz naród przed działaniem bestii, które wyszły z morza i [z] otchłani.

12 maja 2009

Jesteście narodem wybranym i Bóg was pragnie uratować.

12 czerwca 2009

Naród polski otrzymał misję od Boga, która jest jej dziejowym powołaniem. I chociaż wielu zdrajców przyczyniło się i nadal przyczynia się do upadku waszej Ojczyzny, to pamiętajcie, że Płaszcz Niepokalanej — waszej Królowej — jest nad wami. (…)

12 października 2011

(…)
Polsko! Twój czas nadejdzie, jeśli pozostaniesz wierna Krzyżowi i Ewangelii.
         Duch twój będzie pocieszony, ocalony i wywyższony,
               jeśli swe skrzydła złożysz w cieniu Boga!

Człowiecze, pochyl swoją głowę i słuchaj uważnie słów, które Duch mówi do twojego narodu! Kto ma uszy, niechaj słucha!

Anioł rozwinął zwój, na którym mogłem przeczytać następujące słowa:

Polsko! Narodzie od wieków przez Boga wybrany
W płaszcz Maryi Królowej Hetmanki odziany.
Trwaj przy Majestacie chwały Boga Tronie
A ujrzysz pośród siebie Króla królów w złocistej koronie.

Ku zdumieniu wszystkich świata narodów uczonych
Z Ciebie wyjdzie nadzieja dla ludów udręczonych.
Przejdziesz w krzyżu drogę odrodzenia
Silna, błogosławionym krzyżem ramienia.

Ty dasz światu nowego ustroju spełnienia.
W Imię Chrystusa Króla prawa dopełnienia
Odejdzie z Europy prawdziwe pogaństwo,
Bo tyś wybrana na świata kapłaństwo.

Nie samym tylko mieczem, lecz słowem Bożej łaski
Widnieją nad tobą promienne nadzieją blaski.
Z twojego rodu wyjdzie namaszczony
I zawiesi na Boskim Obliczu złociste korony.

Orzeł twój pokłon odda Bożej chwale
Pokona swych wrogów dumnych zuchwale.
Potęgi Twej blaskiem krzyż otworzy ramiona
I poznasz Zbawiciela odkupieńcze znamiona.

Weź Twój krzyż w godzinie ukrzyżowania,
Bo nadchodzi jutrzenka Twego zmartwychwstania.
Tyś silna różańca modlitwą i natchnieniem
Bożej nadziei planów spełnieniem.

12 listopada 2011

(…) Nie jesteście Chrystusem narodów, lecz od was ma wyjść iskra, która przygotuje świat na Jego powtórne przyjście, które będzie zmartwychwstaniem prawdy.

12 grudnia 2011

(…) Chwila opuszczenia na krzyżu, której teraz doświadczacie, jest jednocześnie dla was próbą wytrwałości. Apostołowie zlękli się (…) lecz Maryja wraz z niewiastami oraz Janem stała wiernie obok krzyża aż do końca. Dzisiaj, kiedy niektórzy wasi pasterze milczą i niedostatecznie przeciwstawiają się współczesnemu „sanhedrynowi”, musicie naśladować postawę Maryi — cierpiącej i milczącej, ale wiernej do końca. (…)
Bóg chce, aby w waszym narodzie wzrastał duch apostoła Jana, umiłowanego ucznia Jezusa: duch wierności oraz świadectwa. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa — to życie według Ewangelii, tej samej, którą głosił Jan. Jego symbolem jest orzeł, który jako stworzenie ma najbardziej przenikliwe spojrzenie, rozróżniające odwieczne tajemnice i prawdy.
Chrystus umiłował Polskę, lecz żąda od niej wierności. Czyż wcześniej wam nie mówiłem, że Pan was więcej umiłował niż inne narody? To świadectwo waszej wiary stanie się przykładem dla innych narodów. Polska otrzymała misję od Chrystusa Króla dla innych narodów, aby stała się świadkiem Jego Męki, zmartwychwstania oraz Chwały (…) by budować i wypełniać prawo oparte na zasadach Królestwa Chrystusowego.

Teraz walczycie w osamotnieniu, ponieważ Bóg nie dał wam — na ten czas próby milczenia — ani moralnego, ani duchowego autorytetu. Sięgajcie jednak do słów tych, którzy w imię Boga walczyli w przeszłości w obronie prawdy, którzy zachęcali do modlitwy i pokuty. Słuchajcie świadków wiernych i odważnych — mężów opatrznościowych, których Bóg posyłał w każdym momencie waszej historii.

Teraz, w chwili decydującej, Bóg przygotowuje Namaszczonego dla waszego narodu, na którego spłynął już olej Bożego posłannictwa. On nie będzie miał władzy ziemskiej ani sakramentalnej, lecz otrzyma moc ducha proroctwa. Duch proroctwa to duch prawdziwej wolności, która jest podporządkowana prawdzie i spełnia się w zwycięstwie prawdy. Namaszczony nie będzie sprawował władzy nad narodem, bo demokracja upadnie, a prawo będzie pochodzić z Ewangelii. Będzie głosił słowo Boże z mocą Ducha Świętego, lecz nie będzie pełnił funkcji kapłańskiej, gdyż kapłaństwo zostanie odnowione dla umocnienia wspólnoty Kościoła i narodu. Już teraz są kapłani przygotowywani do tej misji, ale muszą jeszcze zostać oczyszczeni w ogniu posłuszeństwa i wytrwałości. W takim kapłaństwie służebnym zostanie zachowana hierarchiczność ze względu na Mistyczne Ciało Chrystusa. Moc słowa będzie prowadzić wybranego, aby Polska stała się rzeczywistym świadkiem i nosiła świadectwo prawdy, jak Jan, którego Bóg powołał na świadka Swojego Słowa. Będzie dawał otuchę narodowi, podobnie jak prorok Ezechiel, który przynosił nadzieję na odzyskanie wolności. Czy Bóg nie wybrał prostego pasterza na ziemskiego przywódcę dla swojego narodu? Bóg wybiera to, co słabe i zakrywa Swoje plany przed wielkimi tego świata, a swoje tajemnice powierza maluczkim. W ten sposób w słabości moc się doskonali. Pod tym natchnieniem wzniosą się sztandary Bożej chwały. (…)

Mówię wam o tym z polecenia Bożego, abyście wiele się za wybranego modlili. Wiedzcie, że czas jego jeszcze nie nadszedł. Nie pytajcie więc o nic, tylko trwajcie na modlitwie. Nie waszą rzeczą jest znać czas albo miejsce, bo tylko Bóg może ocenić, czy dojrzał owoc w narodzie. Z głęboką świadomością i jednocześnie w odpowiedzialności musicie zrozumieć, że te słowa zapowiedzi nie są samo spełniającym się proroctwem. Ono zrealizuje się tylko wtedy, jeśli wy wypełnicie je w waszych świadomych czynach. (…)

12 stycznia 2012

Jak w innych krajach, tak i w waszej Ojczyźnie podnosi się duch Antychrysta, który skupia się na ziemskim dążeniu do władzy. Bóg pragnie uczynić was światłem pośród ciemności, które ogarnęły Europę. (…) Wasze nawrócenie i powrót do prawdziwej wiary waszych ojców (…) może obudzić Polskę. Jesteście doświadczani i stanęliście przed wyborem: albo wytrwacie do końca przy krzyżu, albo opowiecie się za tymi, którzy szyderczo krzyczeli, aby Jezus zszedł z krzyża. (…) Cud waszej narodowej przemiany (…) polega na wytrwałości w dźwiganiu krzyża (…) Musicie wraz z Maryją, wraz z Janem, wytrwać do końca, gdyż w ten sposób dacie świadectwo innym narodom.

(…) nie pokładajcie waszej ufności w ludziach, którzy w jakikolwiek sposób sprawują dzisiaj ziemską władzę. (…) Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga (…) Stoicie przed poważnymi wydarzeniami, które jeszcze bardziej ukażą arogancję ziemskiej władzy (…) wasza modlitwa, wasze poświęcenie, wasze ofiary stawiają opór jej zuchwalstwu. (…)

12 marca 2012

Jezus – Syn Boży – domaga się od was świadectwa!
(…) To jest czas waszej próby (…)

Módlcie się za Namaszczonego, którego chwila nadejścia jest bliska. Jego poprowadzi Duch Święty, Który przemieni oblicze waszej umęczonej ziemi.

13. 04. 2020
Wybór i opracowanie: Pokutujący Łotr

 

Wg. wydania: Adam Człowiek. Anioł Stróż Polski: Orędzia dla Polski i Polaków 2009-2014, Instytut św. Jakuba 2015, Nihil Obstat ks. Abp. Andrzej Dzięga 5 maja 2015 r.

O autorze: pokutujący łotr