Pontyfikat upadku

Jeszcze nigdy w historii nie zakazano Mszy Świętej. Nigdy w historii Kościół nie zaprzestał udzielać wiernym duchowego pokarmu jakim jest Eucharystia. Stało się to we Włoszech za zgodą włoskich biskupów i milczącej aprobacie papieża Franciszka.

To tej kuriozalnej sytuacji nie doszłoby, gdy stery Łodzi Piotrowej były w ręku kogoś z wielkich papieży np. Piusa X, Benedykta XVI czy Jana Pawła II. Niestety dziś troska o kwiaty i drzewa ważniejsza jest od troski o ludzkie dusze.

Ks. Isakowicz-Zaleski

Troska o przestępców, forsujących na siłę europejskie granice i nowy grzech ekologiczny okazały się po raz kolejny ważniejsze od troski od katolików. Nic mi nie wiadomo, aby zakaz dotyczył zgromadzeń w meczetach i w synagogach. Co w takim razie mają robić katolicy? Stanąć na wysokości zadania i modlić się za papieża, kościół, a także wyrazić aktywną dezaprobatę tego stanu rzeczy. Dezaprobatę okazaną także modernistycznej koterii w Watykanie. Pisał o tym Św. Pius X. Proszę uważnie przeczytać poniższe słowa.

Trzeba ich zdemaskować

 

“Tak, mówiąc prawdę, spodziewaliśmy się, że ludzie ci kiedyś może się opamiętają: w tym celu traktowaliśmy ich z początku jako synów z wyrozumiałością; później z surowością; wreszcie jakkolwiek z żalem, uciekliśmy się do skarcenia publicznego. Wiecie jednak, Czcigodni Bracia, jak dalece pozostało to bez skutku: na chwilę zdawali się skłaniać czoło, lecz je natychmiast jeszcze bardziej w górę podnieśli. Zapewne, gdyby tylko o nich samych chodziło, moglibyśmy może nie zwracać na to uwagi: idzie tu wszakże o bezpieczeństwo imienia katolickiego. Dlatego też należy już zaniechać milczenia, które dłużej by się stało winą, aby okazać całemu Kościołowi, kim są w rzeczywistości ludzie, co tak źle się przyoblekają”.

Św. Pius X Encyklika “Pascendi dominici gregis” O zasadach modernistów

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne