Plan przebiegu Wolnej Elekcji Chrystusa Królem Polski 24 listopada tego roku.

Za portalem: niepoprawni.pl

Tomalun – 13 Listopada, 2019 – 18:01
z Blogu: http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/

Szanowni Państwo,
prezentowana jest kolejna część Orędzi, które mistyczka Maria Michalina od Apokalipsy otrzymała na temat tej wielkiej szansy na ostanie się Polski u progu III wojny światowej. Tą szansą jest godne podjęcie przez naród Wolnej Elekcji Chrystusa Królem 24-tego listopada tego roku na błoniach Krakowskich. Bieżące i poprzednie Orędzia dotyczące tego tematu zostały opublikowane na stronie internetowej Domów Modlitwy św. Jana Pawła II:

http://domymodlitwyjp2.pl/pl/wolna-elekcja-krakow-24xi2019

Słowo Boże do Marii Michaliny od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”:

9 XI 2019r.

+++ W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen. Amen. Amen. Po modlitwie Różańca świętego do Moich Siedmiu Boleści i wysłuchaniu Mszy świętej; polecenie- pouczenie Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie. Spisz „Słowo Boże” Mojego świętego pouczenia dotyczące „Wolnej Elekcji –wyboru i obwołania Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Napisz „Pan Mój i Bóg Mój”.

MM od Apokalipsy moja niewolnico, która z miłości do Oblubieńca potwierdzasz Jego szczególną godność królewską jako Boga Żywego co Mu się należy i z dziedzictwa Matki tj. Mnie- Królowej Obojga Narodów, a więc Polski i Litwy.

Ja KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ błogosławię wszystkie moje wybrane dzieci, które w obliczu zagrożenia OJCZYZNY winne zamanifestować swoją miłość do Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Błoniach Krakowskich stając w prawdzie przy „Jego Majestatu Tronie”.

TO JEST WIELKA CHWILA DZIEJOWA, by burza dziejowa nie dotknęła waszych serc, które trzeba oczyścić w sakramencie pokuty jak powiedział Mój Syn do proroka Cypriana Polaka, bo Mały Sąd Ducha Świętego, tak zwane „Prześwietlenie sumień” zbliża sie nieuchronnie. Sprawiedliwość Boga w Trójcy Jedynego jest święta i dokona się w wielkim milczeniu, a Was wszystkich ogarnie wielka trwoga.

Wobec milczenia WAS EXL W RZĄDZIE I EPISKOPACIE POLSKIM, braku odpowiedzi na wezwanie MOJE HETMANKI NARODU, polecam ORGANIZACJĘ tego Świętego Zgromadzenia na Błoniach Krakowskich ANIOŁOWI STRÓŻOWI POLSKI AVE, który poda plan działania. Ja Królowa Jasnogórska Pani Hetmanka waszego Narodu – Mojego Królestwa, któremu na imię Polska, błogosławię w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Czekam na was dzieci Boże ocierając łzy, płacząc nad tymi nieroztropnymi i nierozsądnym, a więc wy na urzędach państwowych i wybrani w kapłaństwie, którzy mówicie, że brak teologii w tych orędziach. Ja mówię językiem prostym do ludu mojego – ukochanych dzieci BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Język uczonych w piśmie a więc teologów niejednokrotnie jest podmieniany, by wprowadzić w błąd maluczkich. A tego BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY NIE PRZYJMUJE i opadnie Jego Majestatu karząca dłoń, bo nie chcieli przyjąć Jego po Trzykroć Świętego Majestatu łaski, a to jest Krąg Bożej Miłości Ojca SYNA I Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

MM od Apokalipsy dziecko wybrane moje, zarówno Boga w Trójcy Jedynego, Ojca Syna i Ducha Świętego – trwaj w pokoju, przyjmuj cierpienia, udręczenia, a wszystko na chwałę BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Amen. Amen. Amen.

CZEKAM na wszystkich, którzy w wolnej woli przybędą, by stanąć przy TRONIE CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI.

A teraz plan organizacyjny poda Anioł Ave Stróż Polski:

Trzy części Różańca świętego na Błoniach, prowadzone przez grupy wybrane, co zgłoszą swój udział. Jedna/ czwarta/ część różańca w ciszy przy Tronie Chrystusa Króla Żywego obecnego w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE wystawionym do publicznej adoracji w wielkim uwielbieniu sercem i dziękczynieniu: na Wawelu-ołtarzu Ojczyzny, lub w Łagiewnikach u stóp Jezusa Miłosiernego Króla. Najlepiej w milczeniu. Niech wierni się podzielą. Nawiedzenie grobu Sługi Bożej Rozalii Celakównej, nawiedzenie grobu rodziców św. Jana Pawła II.

Niech mój syn B.Z. przygotuje Akt intronizacyjny, rozważania/ referat na temat: KRÓLEWSKIEJ GODNOŚCI MOJEGO SYNA I JEGO PANOWANIA JAKO KRÓLA POLSKI. Niech mój syn K.M. też przygotuje się do rozważania Koronki do Bożego Miłosierdzia przy doczesnych szczątkach S.B. Rozalii Celakównej.

Jak mój umiłowany syn abp Jan Paweł Lenga przyjął zaproszenie i będzie obecny – niech ogarnia całość, błogosławi, prowadzi modlitwę na Błoniach Krakowskich i Zawierzenie Aktem dokona. Jemu jest dana ta łaska z woli Królowej Obojga Narodów.

Niech wasze serca POLACY zabiją jednym echem dla KRÓLA POLSKI. I niech się tak stanie. Potwierdzenie Słowa Bożego”: Psalm 8 werset 3: „Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, na przekór twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Przypominam –„Manifest”/ogłoszeniowy/ rozmieścić w Królewskim mieście Krakowie. To niech czyni prorok Cyprian Polak, przy pomocy innych, którzy zechcą się zaangażować jako pomocnicy Maryi Królowej waszej i Mojej Królowej Anielskiej.

Wzywać pomocy wszystkich świętych i dusz w czyśćcu cierpiących. Podać też, o której godzinie w najbliższych kościołach jest Msza Święta, by wszyscy, którzy przybędą mogli obowiązkowo uczestniczyć.

Rozpocząć o godz. 10.00-Apelem Jasnogórskiej Hetmanki. I niech na Błoniach – zabrzmi „Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus władcą nam”. Niech też zabrzmi „Magnifikat”, zakończyć „Te Deum”.

Wszyscy jesteście zaproszeni- zarówno J.E. Biskupi, Kapłani, Rząd, Lud Mój, Młodzież Krakowa i napisz: Wszechpolska /też/ w wolnej woli niech stanie przy Tronie Chrystusa Króla Polski, choć niewidzialnym dla oczu, ale widoczny dla ducha.

I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. „To takie będzie wasze zwycięstwo” – powtarzam za Królową Polski – Ja święty Anioł Ave – Stróż Polski. Amen. Amen. Amen.

Dziękuję Boże w Trójcy Jedyny za Słowa Bożego pouczenia Najdroższej MATKI KORONY POLSKIEJ i LITWY i Tobie święty Aniele Ave Stróżu Polski.

Szczęść Boże mówię wam i do zobaczenia w pielgrzymce życia teraz, a potem w wieczności. Amszen. Amen. Amen. Złóż dziękczynienie: 9x AVE MARYJA na cześć chórów anielskich i św. Michała Archanioła. Bóg zapłać. Czy jeszcze jakieś potwierdzenie Matko kochana? Dodasz, otwórz Apokalipsę św. Jana 2 werset 8, zapisz: „To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy a ożył”. Napisz: Italia, sobota 9XI 2019r. godzina 9.00-10.00.

Miejscem spotkania na Błoniach Krakowskich będzie Kamień papieski.

Źródło: https://niepoprawni.pl/blog/tomalun/plan-przebiegu-wolnej-elekcji-chrystusa-krolem-polski-24-listopada-tego-roku

 

Odsłony: 1

O autorze: pokutujący łotr