Mikrofale – realne zagrożenie

Jak uniknąć szkodliwego działania mikrofal na nasz organizm?

1. Nie trzymaj telefonu komórkowego blisko ciała (odpadają kieszenie itp., do rozmawiania należy używać głośnika lub słuchawek przewodowych).

2. Ustawiaj urządzenia WiFi jak najdalej od miejsc, gdzie przebywają ludzie. Wyłączaj je na noc i wtedy, gdy nie są konieczne.

3. Ograniczaj korzystanie z telefonii komórkowej – im krótsza rozmowa, mniej rozmów dziennie, tym mniejsza ekspozycja.

4. Unikaj stref 50-300 m od nadajników telefonii komórkowej, 3G/4G/LTE/5G

5. Na szkodliwe działanie najbardziej narażone są dzieci, także te jeszcze nie narodzone!

Szkodliwe działanie mikrofal to, między innymi:

 /* Skutki bardzo prawdopodobne (powtarzające się w wielu publikacjach) */
 1. Bóle głowy
 2. Zaburzenia koncentracji
 3. Niepokój, nadpobudliwość
 4. Zaburzenia snu
 5. Działanie rakotwórcze
/* Skutki prawdopodobne (ryzyko wskazywane przez naukowców prowadzących badania w tym zakresie)*/
 1. Uszkodzenia komórek nerwowych, oczu i nerwów wzrokowych
 2. Uszkodzenia komórek organów rozrodczych: gonad – jajników i jąder
 3. Spadek płodności
 4. Zwyrodnienia stawów

 

Pani Intix niedawno opublikowała wpis na temat zagrożeń związanych z technologią 5G. Nie wątpię w jej dobre intencje, jednak opierał się on na materiałach zawierających wiele nieprawdziwych (i/lub błędnie przetłumaczonych) informacji. Dobrze jednak, że wywołała ten temat, ponieważ mikrofale używane w technologiach sieci komórkowych (GSM i pochodne) oraz WiFi mogą rzeczywiście stanowić zagrożenie dla zdrowia. Niniejsza notka nie powstałaby, gdyby pani Intix nie zwróciła uwagi na sprawę zagrożeń od nowych technologii bezprzewodowych.

Źródłem mikrofal o szkodliwych dla człowieka energiach i przebiegach czasowych są głównie urządzenia, które znajdują się blisko nas: telefony i modemy komórkowe oraz punkty dostępowe (tzw. “routery”) WiFi.
Wynika to z fizyki:
typowa moc stacji bazowej – 10 – 100 W na sektor (maksymalnie 320 W dla GSM 900 i 20 W dla GSM 1800/1900 – [5]). Moc komórki – 1-2 W, stacja WiFi – 100-1000 mW [1].
Natężenie pola EM jest proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z mocy i odwrotnie proporcjonalne od odległości, zatem aby osiągnąć taki poziom napromieniowania, jak od telefonu znajdującego się w odległości 1 cm od głowy, musielibyśmy się znajdować ok. 10 razy dalej od stacji bazowej o mocy 100 W/sekt., czyli w odległości 10 cm. Dalej pole jest słabsze. Oczywiście w polu stacji bazowej znajdujemy się przez cały czas przebywania w danym miejscu, a telefon raz przybliżamy, raz oddalamy.

Obowiązujące normy dopuszczalnych mocy urządzeń mikrofalowych i ekspozycji tkanek człowieka na te fale opierają się wyłącznie na efektach termicznych. Są jednak silne przesłanki za tym, że oddziaływanie pod/poza-termiczne (sub thermal, non-thermal) może być nawet bardziej szkodliwe. Według badań Bertila RR Perssona et al. – [1], mikrofale generowane przez GSM w zakresie 900 MHz (akurat ten zakres badano; nie znaczy to, że inne pasma są mniej lub bardziej szkodliwe) powodują osłabianie bariery krew-mózg, co skutkuje przenikaniem toksycznych substancji (w badaniach koncentrowano się na albuminach) do neuronów. Co istotne, silniejsze efekty obserwowano przy mniejszych ekspozycjach (SAR < 2 mW/kg), niż przy większych (200-2000 mW/kg); może to oznaczać, że niebezpieczne strefy wokół stacji bazowych i urządzeń domowych oraz telefonów rozciągają się dalej, niż wynika to z analizy oddziaływania termicznego.

Kilka ilustracji:


Przestrzenna charakterystyka promieniowania stacji bazowej GSM [2]:


Przebieg natężenia fal E-M w komunikacji GSM w czasie [3]


Ekspozycja na promieniowanie a wielkość głowy (modelowanie komputerowe) [3]. Porównanie głowy 8 (u góry) i 34 -latka, przy emisji w paśmie 900 oraz 2100 MHz:


Rozkład natężenia pola od telefonu GSM u 6-latka (modelowanie komputerowe) [3].
Film przedstawiający zmiany natężenia pola w czasie: https://youtu.be/BwyDCHf5iCY?t=1043


Wpływ telefonu GSM noszonego w kieszeni spodni na organy rozrodcze [3].


Absorpcja promieniowania po 6 min. rozmowy u dorosłego i 3-letniej dziewczynki (modelowanie komputerowe) [3].


Zmiany w hipokampie szczurów poddanych działaniu fal 900 MHz (lewa strona – grupa napromieniowywana, prawa – grupa kontrolna) [3].


Liczba plemników na jedn. objętości spermy u ludzi versus deklarowany średni dzienny czas rozmów GSM [3].

Źródła:

 1. “Effects of Microwaves from GSM Mobile Phones on the Blood -brain Barrier and Neurons in Rat Brain”.
  Bertil RR Persson, Jacob Eberhardt, Lars Malmgren, Mikael B Persson, Arne Brun and Leif G Salford
  Lund University, Sweden – Jan 2005
  [link do publikacji]
 2. “Radiation Hazards from Cell Phones/Cell Towers” – Prof. Girish Kumar, Electrical Engineering Department, IIT Bombay, Powai, Mumbai; (022) 2576 7436; gkumar@ee.iitb.ac.in
 3. “The truth about mobile phone and wireless radiation” — Dr Devra Davis, https://youtu.be/BwyDCHf5iCY
 4. Wireless Warfare Exposed – Declassified Military Doc Proves Smart Phones Are Killing Mankind
 5. Źródła pola elektromagnetycznego w systemach telefonii komórkowej oraz wybrane aspekty transmisji radiowej. Moce sygnałów radiowych nadawanych w telefonii komórkowej
 6. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic162929.html
 7. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1325750.html

 

Odsłony: 43

O autorze: Marek Sas-Kulczycki

Poprzednio - Asadow i "niepoczytalny?" (ze znakiem zapytania - niech Czytelnik osądzi sam).