Grzeszność jest wpisana w naturę człowieka

Misja Jezusa

Cytat dnia

Mocne słowa dzisiejszej Ewangelii pokazują, jak łatwo jest wpaść w pułapkę grzechu. Jego powodem jest sam człowiek, który występuje przeciwko samemu sobie, bliźniemu i Bogu. Źródłem tak zadanej krzywdy jest poleganie na własnej samowystarczalności.

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Mk 9, 41-50

►Posłuchaj

Bóg zaprasza cię dzisiaj do medytacji o grzechu. Grzeszność wpisana w naturę człowieka jest jego utrapieniem i niedolą. Dzięki Chrystusowi może jednak stać się  drogą przemiany.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 9, 41-50
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą».

Mocne słowa dzisiejszej Ewangelii pokazują, jak łatwo jest wpaść w pułapkę grzechu. Jego powodem jest sam człowiek, który występuje przeciwko samemu sobie, bliźniemu i Bogu. Źródłem tak zadanej krzywdy jest poleganie na własnej samowystarczalności. Jak radzisz sobie w sytuacji popełnionego grzechu?

Jeśli pragniemy przemiany własnej grzeszności w miłość, wymaga to od nas ciężkiej, prowadzonej przez całe życie, pracy i czujności. Ale ma ona sens tylko wtedy, jeśli uwierzymy że tylko z Miłością większą od nas samych, damy radę. Grzech jest przestrzenią, w której możemy doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Czy masz takie doświadczenie?

Otwarcie na Boga w sytuacji grzechu to wejście na drogę pokory. To zaufanie, że On wyprowadzi z tego dobro. Ta droga jest często bolesna i trudno w niej wytrwać. Zaufaj, że z Bożą miłością jest to możliwe.

Nie wpadaj w poczucie winy, ale przyjdź ze swoim grzechem do Jezusa. Podziękuj Bogu, że dziś możesz doświadczyć Jego wyzwalającej miłości.

 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 5,1-8)

Nie polegaj na bogactwach

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: „Jestem samowystarczalny”.
Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca.
Nie mów: „Któż mi ma coś do rozkazywania?” Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość.
Nie mów: „Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?” Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu.
Nie mów: « Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów ». U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.
Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości.
Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1,1-2.3.4 i 6)

Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, +
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Tes 2,13)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,
ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 9,41-50)

Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.
Bo każdy ogniem będzie posolony.
Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Smak Ewangelii

Słowa, które Jezus kieruje dziś do nas, nie należą do łatwych. Wydawać się może, że są one tak radykalne, że bardziej już być nie mogą. I w zasadzie tak jest. Nie chodzi w nich jednak o to, aby wzbudzać w nas strach czy poczucie winy. Jeśli wsłuchujemy się w nie w szczerości serca, to zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele w naszym życiu mamy jeszcze do oddania w ręce Jezusa. Słowa te są raczej wezwaniem do poważnego potraktowania rzeczywistości grzechu, do zrozumienia, że grzech zawsze szkodzi innym oraz nam samym. Jednocześnie są one wezwaniem do nawrócenia, do tego, abyśmy zachowali smak Ewangelii, która może uchronić nas od zepsucia, tak jak sól konserwuje żywność i nadaje jej smak. Dobra Nowina, przyniesiona nam przez Jezusa, może wyzwolić nas od grzechu, jeśli poddamy się jej logice. Jest to jednak pewien proces, który odbywa się w określonym czasie. Nikt nie może go w sztuczny sposób przyśpieszyć. On sam nad nim czuwa. Z naszej strony ważna jest gotowość do zaufania Mu i współpracy z Nim.

Panie Jezu, w Tobie jest nasza nadzieja, Ty jesteś naszym zbawieniem. Pomóż nam bardziej skupiać się na tym, co nas samych od Ciebie oddziela, niż na słabościach naszych bliźnich.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

Zgorszeniem jest urażanie równych sobie i powodowanie ich upadku własnym postępowaniem, ich odejściem z powodu konfliktu z ludźmi od prawdziwej wiary.

Sól pełni rolę metafory i odnosi się do roli uczniów jako „soli dla ziemi”.
Pokój oznacza życie w zgodzie. Uczniowie będą wobec siebie przyjaciółmi, a nie ludźmi walczącymi o własne pozycje w królestwie Bożym.

______________________________________________________________________________________________________________

O autorze: Słowo Boże na dziś