Archiwum 17 stycznia 2017

 • Jutro [18.01.2017] minie dokładnie czternaście miesięcy, od kiedy rząd pani premier Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w polskim parlamencie [18.11.2015]. Dziś natomiast miała miejsce specjalna konferencja prasowa Beaty Szydło, na […]

  Czternaście miesięcy

  Jutro [18.01.2017] minie dokładnie czternaście miesięcy, od kiedy rząd pani premier Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w polskim parlamencie [18.11.2015]. Dziś natomiast miała miejsce specjalna konferencja prasowa Beaty Szydło, na […]
 • Władysław Frasyniuk, złote dziecko kapitalizmu kompradorskiego, beneficjent układu Jaruzelski-Geremek, przewodniczący lewackich formacji UW i PD, wzywa do walki z kaczyzmem.   Nazywając Kaczyńskiego „szkodnikiem, durniem i bałwanem” Frasyniuk apeluje do […]

  Co jest gorsze: kaczyzm Kaczyńskiego czy fraszyzm Frasyniuka?

  Władysław Frasyniuk, złote dziecko kapitalizmu kompradorskiego, beneficjent układu Jaruzelski-Geremek, przewodniczący lewackich formacji UW i PD, wzywa do walki z kaczyzmem.   Nazywając Kaczyńskiego „szkodnikiem, durniem i bałwanem” Frasyniuk apeluje do […]
 • Cytat dnia W życiu kieruj się miłością i rozumem ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże św. Antoniego, opata Mk 2, 23-28 Posłuchaj Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego […]

  Jezus Chrystus jest Panem Szabatu

  Cytat dnia W życiu kieruj się miłością i rozumem ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże św. Antoniego, opata Mk 2, 23-28 Posłuchaj Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego […]

Psalm responsoryjny

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)
Dasz światło życia idącym za TobąSzczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, † nie wchodzi na drogę grzeszników * i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie * i rozmyśla nad nim dniem i nocą.Dasz światło życia idącym za TobąOn jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, * które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, * a wszystko, co czyni, jest udane.Dasz światło życia idącym za TobąCo innego grzesznicy: * są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, * a droga występnych zaginie.Dasz światło życia idącym za Tobą

Śpiew przed Ewangelią

Alleluja, alleluja, allelujaPrzyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie Mu na spotkanie.Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 11, 16-19
Słowa Ewangelii według Świętego MateuszaJezus powiedział do tłumów:«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».
więcej Słowa Bożego...