Prezydent dr Andrzej Duda z wizytą w Hajnówce

Prezydent Duda w Hajnówce

Prezydent dr Andrzej Duda z wizytą w Hajnówce

Następnie głos zabrał Prezydent Andrzej Duda. W trakcie spotkania z mieszkańcami Hajnówki Prezydent zaakcentował rolę wspólnoty opartej  na wartościach chrześcijańskich i poszanowaniu wielokulturowości: Dziękuję za gościnne przyjęcie i pokazanie mi Państwa wspólnot. Wspólnot tworzących wielką wspólnotę mieszkańców Hajnówki jako miasta, gminy i powiatu. Z wielkiego pnia kultury chrześcijańskiej wszyscy wyrastamy – zarówno ci, którzy są katolikami jak i ci, którzy są wyznawcami religii chrześcijańskiej prawosławnej. Jesteście ludźmi, którzy tutaj, na tej ziemi, tak bardzo tradycyjnie związane z Polską, razem żyjecie. Jesteście ludźmi najczęściej  różnych wyznań, a jednak jesteście sąsiadami, jesteście współmieszkańcami miasta, jesteście krótko mówiąc braćmi. Że choć wywodzicie się Państwo często z różnych narodów, bo wiem, że w Hajnówce mieszkają zarówno Polacy jak i ci, którzy są pochodzenia białoruskiego, to trwacie tutaj, kultywujecie swoją wartość kulturową, kultywujecie swój język. Cieszę się bardzo, że w szkołach prowadzone są lekcje także w języku białoruskim, że państwo polskie temu sprzyja. Tu właśnie w Hajnówce jest cały czas kultywowane i tak niezwykle pięknie widoczne to, co jest wielką historią polskiego państwa przez stulecia.

A właśnie to, że była to Rzeczpospolita wielu narodów, że była to Rzeczpospolita wielu wyznań i że są miejsca w naszym kraju, gdzie ona nadal taka jest. Ogromnie Państwu za tą tradycję, za trwanie w tej tradycji, za tą wspólnotę, którą razem tworzycie,  dziękuję.

Podczas wystąpienia w amfiteatrze Prezydent Andrzej Duda  poruszył temat ochrony Puszczy Białowieskiej: Wypowiada się na ten temat w Polsce bardzo wiele ludzi. Ja chcę z całą mocą z tego miejsca powiedzieć jedno – to państwo w tych sprawach powinniście mieć najwięcej do powiedzenia. Oczywiście są eksperci, znawcy, badacze, ludzie, którzy naukowo zajmują się problemami lasów  ich ochrony, utrzymania, rozwoju – także ich ochrony przed szkodnikami takimi jak kornik drukarz – ale (jest) także i państwa zdanie na ten temat. Według Prezydenta zdanie mieszkańców jest kluczowe, bowiem w historii rozwoju Hajnówki „całe pokolenia związane były z puszczą, i […] Ci ludzie z dziada pradziada, będący z puszczą za pan brat, będący w puszczy codziennie i nią się zajmujący, najlepiej ją znają”.  Wyraził przekonanie, że okoliczni mieszkańcy, „pamiętając choćby poprzez przekaz ustny od swoich pradziadków, dziadków, ojców, wiedzą, jak zaradzić problemom, które są związane z Puszczą i wiedzą także, na ile można eksploatować obszar i samej Puszczy, i jej okolic tak, aby to było dla niej bezpieczne”.

Poruszając temat ochrony Puszczy Białowieskiej Prezydent stwierdził także: Często są takie głosy, że ten rejon należy zamknąć, że tu jest park narodowy, że to wymaga ochrony – to są takie głosy, które spychają Hajnówkę i cały powiat do roli swoistego skansenu. Otóż drodzy Państwo tak być nie powinno. Bo oczywiście Puszcza powinna być chroniona, trzeba szanować to co robią władze parku narodowego, trzeba szanować to co zarządzają władze parku narodowego, to one opiekują się tą najbardziej wartościową substancją. Ale puszczy jako takiej jest znacznie więcej i nikomu nie wolno zapominać o tym, że żyją tutaj ludzie, którzy nie zawsze są w stanie utrzymać się z samej tylko turystyki. Prezydent podkreślił, iż w ramach idei zrównoważonego rozwoju „tutaj na tej ziemi, powinny być tworzone warunki infrastrukturalne do tego, żeby można było prowadzić działalność gospodarczą, żeby mogły być tutaj tworzone miejsca pracy nie tylko związane z samą Puszczą Białowieską, z parkiem narodowym, ale także innych dziedzinach”.

By w pełni wykorzystać potencjał regionu,  Prezydent podkreślił potrzebę rozbudowy dobrej infrastruktury komunikacyjnej i elektronicznej na Podlasiu i na całej tzw. ścianie wschodniej.  Dramatyczny brak dróg, które pozwalają na sprawną komunikację, ograniczają nie tylko możliwości rozwoju gospodarczego i biznesowego, ale także i możliwości rozwoju turystycznego – stwierdził Prezydent. Wymienił ważne – z punktu widzenia gospodarki regionu – inwestycje: Kwestia budowy drogi Via Carpatia, czyli w praktyce drogi S61 i S19, kwestia ukończenia wreszcie drogi S8 i kontynuowania  budowy autostrady A2 – to są tematy ogromnie ważne dla tej części Polski. Liczę również na to, że będzie mogła postąpić gazyfikacja Hajnówki. Wśród koniecznych inwestycji Prezydent wymienił także internet szerokopasmowy. To są te elementy, które muszą zostać uzupełnione dla zrównoważonego rozwoju. To są te elementy, które muszą zostać uzupełnione, żeby o Polsce można było mówić, że jest państwem, które rozwija się w sposób stabilny i równy – podkreślił.

W swoim wystąpieniu podczas wizyty w Hajnówce Prezydent skomentował także dotychczasowe działania rządu. Prezydent mówił m.in. o Programie 500+, programie darmowych leków dla seniorów, wzroście płacy minimalnej do 2 tyś. oraz wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej na poziomie 13 zł. Ja, proszę państwa, współpracowałem z tym rządem przez ten pierwszy rok jego pracy i będę z nim współpracował nadal – chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć – w realizacji tego programu, z którym najpierw ja poszedłem do wyborów prezydenckich, a potem oni do wyborów parlamentarnych – oświadczył Andrzej Duda.

Tuż po oficjalnym wystąpieniu mieszkańcy mieli krótką chwilę na bezpośrednią rozmowę z prezydentem. Jedni mówili o swoich problemach, drudzy chcieli uścisnąć dłoń, inni, zwłaszcza młodzież – prosili o wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Po wizycie w Hajnówce prezydent odwiedził Siemiatycze, gdzie także spotkał się z samorządowcami  i mieszkańcami.

Katarzyna Miszczuk

więcej o przebiegu wizyty: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,126,wizyta-prezydenta-rp-w-wojewodztwie-podlaskim.html

[tekst ze strony Starostwa Powiatowego w Hajnówce – Andy]

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...