Rzeź Pragi przez Rosjan

Rzeź Pragi przez Rosjan

Polska-Rosja: wojna i pokój: Tom 1. Od Chrobrego do Katarzyny

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...