Czy Papież domaga się od nas tolerowania zboczeń?

Cytowany na naszych łamach felieton red. Michalkiewicza sprowokował mnie do znalezienia oryginalnego tekstu wypowiedzi Papieża z konferencji prasowej, która odbyła się podczas lotu z Armenii do Rzymu.

Łańcuszek odnośników polskich źródeł, które relacjonowały to wydarzenie wskazuje na to, że albo posługiwano się relacją CNN, albo – przetłumaczonymi na polski fragmentami podanymi przez “Gazetę Wyborczą”.

Zastanawiałem się nad definicją określenia gay, homoseksualista, którą mógł mieć na myśli następca Św. Piotra. Czy chodziło mu o ludzi chorych, dotkniętych zaburzeniami w sferze seksualności, czy obnoszących się ze zboczeniem, popełniających bez wstydu grzechy przeciwko czystości i propagujących ten styl życia? Tymczasem w oryginalnym, pełnym tekście (dostępnym np. tutaj), Papież mówi przede wszystkim o przeproszeniu za odwracanie się plecami, dyskryminację ludzi chorych, którzy mimo swojego problemu mają dobrą wolę i poszukują Boga:
“[…]The problem is a person that has a condition, that has good will and who seeks God, who are we to judge? And we must accompany them well […]”.

Tego lewackie media nie przetłumaczyły w pełni, nie zacytowały.

Uważam, że w obecnych czasach, kiedy wojujące z Kościołem siły sięgają po wszelkie możliwe środki w celu zakłamania prawdy, rozbicia wspólnoty chrześcijan i osłabienia Wiary – posługiwanie się relacjami podawanymi przez znane z wrogości do Kościoła media jest szczytem naiwności i nieodpowiedzialności.

Panie redaktorze Michalkiewiczu! Rozmawiajmy o faktach, a nie – interpretacjach i insynuacjach “Wyborczej”!

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki (konto do admistracji)