Zatruwanie dusz_ pluralizm autentyczny i nieautentyczny_ Środa, 22 czerwca 2016r.

wilk w owczej skórze

Cytat dnia

Owcza skóra - pozory dobra - złe owoce.

***

Język obmawiającego jest jak robak, który zjada dobre owoce.

 Św. Proboszcz z Ars

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

świętych Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a, męczenników

Mt 7, 15-20

 

Posłuchaj

Poproś Ducha świętego o łaskę zrozumienia Słowa, które za chwilę usłyszysz. Zwróć uwagę na to, co szczególnie porusza Twoje serce.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 7, 15-20
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach».

Każdego dnia jesteśmy bombardowani tysiącami informacji, które docierają do nas z różnych zakątków świata. Często czujemy się tym przytłoczeni. Czy starasz się o przestrzeń ciszy, aby usłyszeć to, co jest naprawdę ważne? Aby usłyszeć, co Bóg chce ci powiedzieć?

W naszym życiu zawodowym czy rodzinnym każdego dnia dokonujemy różnych wyborów. Często pytamy kogoś o radę, czasami sami komuś doradzamy, dzielimy się własnymi doświadczeniami. Co lub kto jest w twoim życiu punktem odniesienia? Czy konfrontujesz to, co mówią ludzie, z tym co mówi Jezus?

Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o tym, że kryterium słuszności naszych wyborów i działań są ich owoce. Jezus powiedział, że po owocach poznamy, czy to, co czynimy, jest dobre. Aby wydawać dobre owoce, musisz czerpać ze źródła, które daje życie. Tym źródłem jest więź z Jezusem. Modlitwa, rozważanie Słowa Bożego daje światło, które pozwala odróżnić prawdę od fałszu.

Podziękuj za ten czas modlitwy i spróbuj dzisiaj popatrzeć na owoce twoich decyzji i działań.

Liturgia słowa na dziś

 

PIERWSZE CZYTANIE (2 Krl 22,8-13;23,1-3)

Odnowienie przymierza

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.

Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: „Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pana”. I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: „Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót nadzorującym w świątyni Pana”. I pisarz Szafan oznajmił królowi: „Kapłan Chilkiasz dał mi księgę” – i Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty.
Następnie król rozkazał kapłanowi Chilkiaszowi, Achikamo-wi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: „Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tejże znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pana zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane”.
Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się koło niego cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni Pana, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud od najmniejszych aż do największych. Odczytał dla ich uszu całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pana.
Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem Pana, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,33-34.35-36.37 i 40)

Refren: Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo przynoszą mi radość.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
a nie do zysku.

Odwróć moje oczy, niech nie patrzą na marność, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
Oto pożądam Twoich postanowień, *
według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15,4.5b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 7,15-20)

Fałszywi prorocy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Dobre i złe owoce

Jezus, przywołując znane przysłowie, wskazuje, że dobroć owocu, to znaczy ludzkiego czynu, pochodzi wyłącznie z dobrego wnętrza człowieka. Przestrzega On zarazem przed fałszywymi prorokami, nazywając ich drapieżnymi wilkami. Wilk przychodzi, by rozszarpywać i pożerać. W jego działaniu nie ma nic twórczego, a swoją moc kieruje przeciwko słabszym od siebie. To słowa Jezusa wypełniły się we wspólnocie Jego uczniów i wciąż są aktualne. I dziś widać działalność drapieżnych wilków, nauczanie fałszywych proroków i czuć smak złych owoców. A to wszystko pod przykryciem owczej skóry. Smutne to, bo przecież oczekujemy dobra od bliźniego, jak oczekuje się dobrego owocu na drzewie. My mamy być tym dobrym drzewem.

Jezu, uważnie poznaję słowa Twojej Ewangelii, aby czerpać z niej życiodajne soki do dobrego wzrostu. Pragnę każdym moim czynem wydać dobry owoc, który pomoże innym poznać Boga.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

 

Prawdziwy Kościół

Biblijne proroctwo mówi  o fałszywym proroku, który będzie pomocnikiem antychrysta, niejako jego pełnomocnikiem do spraw religii. Pan Jezus cały czas zapowiadał pojawienie się fałszywych proroków (Mat. 24:5,11, 24). Jednakże ten zwodziciel pojawi się jak to zostało spisane w okresie przed ‘wielkim uciskiem‘, lub na jego początku. Biblia przestrzega, że będzie to najgorszy ze wszystkich fałszywych proroków, jacy się dotychczas pojawili. Jego czas będzie taki sam jak antychrysta (Obj. 19:20,21).

______________________________________________________________________________________________________________

Pluralizm autentyczny i nieautentyczny

Pan Jezus bronił proroków obcych, którzy nie należą do Jego uczniów. To właśnie przy tej okazji wypowiedział słowa: “Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami” (Łk 9,50). Zarazem Pan Jezus ostrzega nas przed prorokami fałszywymi.

Te dwa wydarzenia ewangeliczne odsłaniają różnicę między pluralizmem autentycznym i nieautentycznym. Pluralizm autentyczny wynika z wiary, że wszyscy ludzie są zdolni do poszukiwania prawdy i w różnorodny sposób ją znajdują. Autentyczny pluralizm potrafi uszanować prawdę u innych, nie lęka się też asymilować cudzej prawdy, jeżeli tylko rzeczywiście jest to prawda.

Natomiast pluralizm nieautentyczny jest to otwarcie się na wszelkie możliwe poglądy – bez zastanawiania się nad tym, czy są one prawdziwe, czy nie, czy służą ludzkiemu rozwojowi, czy też destrukcji. Słowa Pana Jezusa o fałszywych prorokach przypominają nam, że niestety istnieje coś takiego jak zatruwanie dusz, rozbudzanie niskich namiętności, nazywanie białym tego, co czarne, i czarnym tego, co białe.

Po czym poznać fałszywych proroków? Fałszywi prorocy – czytamy w Księdze Jeremiasza – “dodają otuchy złoczyńcom, by nikt nie porzucił swej złości” (23,14). Jedni robią to z całą otwartością, ale są też tacy fałszywi prorocy, którzy – jak to powiedział Pan Jezus – udają owieczki, którym chodzi tylko o prawdę i dobro.
Innym kryterium, po którym można rozróżnić fałszywych proroków, jest to, że lubią oni schlebiać swoim słuchaczom, przytakiwać złym nawykom i je usprawiedliwiać. Jak ktoś mądrze zauważył: i prawdziwi prorocy pocieszają, i fałszywi pocieszają. Ale prawdziwi, pocieszając, wzywają do wysiłku. Natomiast prorocy fałszywi uczą pustego samozadowolenia lub biernego oczekiwania na lepsze czasy.
Natomiast samą istotą fałszywego prorokowania jest odwodzenie ludzi od Boga prawdziwego i przekonywanie nas do bogów fałszywych. To właśnie dlatego Pan Jezus tak jasno i bezwarunkowo nas przestrzega: “Strzeżcie się fałszywych proroków”.

o. Jacek Salij OP

____________________________________________________________________________________________________________

Ewangelia: jak rozsiewać “dobry owoc”

(fot. shutterstock.com)

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.

 

Rozważanie do Ewangelii

 

Co Pan Jezus ma na myśli mówiąc o dobrych owocach? Nie chodzi tu raczej o jakieś nasze własne sukcesy. Tu chodzi o to, co rozsiewamy wokół siebie, czym emanujemy, jakim staje się środowisko, które współtworzymy. Wokół człowieka prawdziwie dobrego rodzi się dobro i jest go coraz więcej.

 

Aby przynosić takie właśnie dobre owoce trzeba być dobrym wewnętrznie, a więc trzeba najpierw “przekopać” i dobrze “uprawić” swoje wnętrze. Trzeba też zasilać swe wnętrze dobrym pokarmem. To wszystko się stanie, jeśli będziemy dobrymi uczniami w szkole Jezusa. Tylko On jest w stanie uczynić nas prawdziwie (wewnętrznie) dobrymi i przynoszącymi dobre owoce. Będziemy dobrzy, jeśli będziemy “owocem” życia Jezusa – Najlepszego Drzewa.

______________________________________________________________________________________________________________

“Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.” (Ga 5,22-23 Biblia Tysiąclecia)

 

Odsłony: 37

O autorze: Słowo Boże na dziś

Brak komentarzy

Skomentuj notkę, rozpoczynając dyskusję...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*