Nowy cykl nagrań – fragmenty „Filokalii” przez PSPO 18 lutego 2016

Portal PSPO przygotowuje nowy cykl nagrań fragmentów Filokalii, antologii tekstów poświęconych ascezie i modlitwie chrześcijańskiej. Po raz kolejny o pomoc poproszony został tyniecki mnich, o. Jan Paweł Konobrodzki, który już wcześniej użyczał swego głosu przy okazji różnych przedsięwzięć.

Chcielibyśmy umożliwić Wam spotkanie z wielowiekową mądrością tych autorów, których pisma składają się na Filokalię. Jednym z nich będzie św. Marek Eremita, o którym jednak nie wiadomo nic pewnego. Identyfikuje się go z Markiem, który był przełożonym klasztoru w Ancyrze w Azji Mniejszej w pierwszej połowie V wieku, później zaś – eremitą na Pustyni Judzkiej. Filokalia zawiera trzy pisma Marka. Pierwsze dwa: O prawie duchowym i O tych, którzy sądzą, że z uczynków będą usprawiedliwieni początkowo tworzyły jeden traktat. W ślad za św. Pawłem głoszą, że królestwo niebieskie jest darem, a nie nagrodą za uczynki. Podkreślają darmowy charakter łaski zbawienia, przy jednocześnie położonym akcencie na konieczność zachowywania przykazań. Dobre uczynki i umartwienie to zbyt mało, by „wypełnić prawo Chrystusowe”, są jednak źródłem pokory, wiodącej do miłosierdzia Pana. O wdzięczności wobec Boga z kolei mówi List do mnicha Mikołaja.

Oprócz tego zapoznamy się ze świętymi Ignacym i Kalikstem z góry Atos. Pochodzili z tamtejszego klasztoru Ksantopulos, wchodzącego w skład wielkiego monasteru Pantokratora.

Kalikst przez krótki czas był patriarchą Konstantynopola, znany jako Kalikst II. Zmarł po trzech miesiącach, w 1397 roku. Ignacy zaś pozostaje nam zasadniczo nieznany; wiemy tylko, że był mnichem atonickim. Obaj napisali wspólne dzieło, zatytułowane Centuria („Sto rozdziałów”), pełne prostoty i ładu, a także wyjątkowej żarliwości. Tekst ten ma charakter praktyczny, wskazujący drogę do mądrej ascezy życia codziennego. Oprócz tego pojawia się wątek nieustannej modlitwie serca, skierowanej do Jezusa. Autorzy przypominają, iż nie można mówić o wyciszeniu (hezychii) bez wiary i dobrych uczynków. Ich dzieło powstało w okresie późnobizantyjskim, co kontrastuje z pierwotnym charakterem duchowości św. Marka Eremity. Ich dzieło powstało w okresie późnobizantyjskim, co kontrastuje z pierwotnym charakterem duchowości św. Marka Eremity.

Nagrania tych tekstów będą pojawiać się co najmniej raz w tygodniu na naszym profilu SoundCloud; znajdziecie je tutaj, w serwisie Filokalia i również na naszym kanale YouTube. A dzisiaj prezentujemy krótki klip zapowiadający tę nową inicjatywę – możecie zobaczyć na nim naszego doświadczonego lektora i usłyszeć urywki dzieł, które już wkrótce staną się Wam bliższe.

Nieustannie zaś macie możliwość osobistego kontaktu z antologią Filokalia, którą kupić można w internetowej księgarni Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Przypominamy też, że to przedsięwzięcie jest częścią aktualnie trwającego Projektu FILOKALIA, którego celem jest pełen przekład wszystkich tomów Filokalii na język polski.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń związanych z duchowością Filokalii.

http://ps-po.pl/2016/02/18/nowy-cykl-nagran-fragmenty-filokalii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+benedyktyni%2FKnAO+%28PSPO+|+Centrum+Duchowo%C5%9Bci+Benedykty%C5%84skiej%29

 

053E2F06-D27C-4C8D-9A3E-DA92848F028A

O autorze: Judyta