KOMENTARZ TYGODNIA Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 19 – 25 czerwca 2015 r.

KOMENTARZ TYGODNIA

 

Ks. Stanisław Małkowski

CZAS NAGLI: PRZEPRAWMY SIĘ NA DRUGĄ STRONĘ, ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA

 

Życie Człowieka jest trudną przeprawą na drugą stronę morza, aby nie tonąc i nie poddając się przeciwnym wiatrom osiągnąć brzeg wiecznego zbawienia. Jeżeli płyniemy łodzią, w której jest z nami Jezus, czujemy się bezpieczni mocą wiary: łódź Kościoła chwieje się ale się nie pogrąża: „fluctuat nec mergitur”. Przestraszonego i tonącego Szymona Piotra Jezus ratuje biorąc go za rękę. Bóg prowadzi naród wybrany przez środek Morza Czerwonego. Zadaniem naszym jest więc odważnie poddać się Bożemu prowadzeniu, ufnie pozwolić, aby ogarnęła nas Boża miłość, a wtedy znajdzie się droga i przez morze, i przez pustynię ku wiecznej ojczyźnie, a już teraz ku ojczyźnie doczesnej.

 

Dzisiejsze doświadczenie tonącej Polski jako znak czasu jest wezwaniem, aby szukać ratunku tam, skąd przychodzi. Nie wystarczą zawodne sojusze ani służalstwo wobec możnych, gdy brak wiary i odwagi. Tylko posłuszna współpraca z Bogiem – Stwórcą i Zbawcą, który w Chrystusie Królu Polski zapewnia nam jako narodowi i państwu ocalenie, a nawet wywyższenie, zdolna jest ojczyznę uratować,

 

Kiedyś w Białołęce, gdy tam w areszcie posługiwałem, pewien więzień Ukrainiec powiedział mi: „Tonę! Niech ksiądz się za mnie modli i zapali w moim imieniu świeczkę przed obrazem Bogarodzicy Maryi”. Takie pełne nadziei „tonę” oznacza nie „nie utonę”.

Bóg stworzył morze i je opanował: a z chaosu morza mocą swojego Ducha wyprowadził kosmos – piękne kształty stworzenia; opanował morze mówiąc: „Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich nadętych fal”, jak czytamy w pierwszej lekcji z księgi Hioba w niedzielę 21 czerwca (Hi 38,11). Bóg dał granice cierpieniu sprawiedliwego Hioba, Bóg poskromił zło w każdej postaci, upokorzył diabelską i ludzką pychę, czego zresztą jesteśmy świadkami w Polsce, gdy po chwilowych blaskach, ukazują się nędze w życiu kurtyzany, symbolizującej państwowy nierząd sprzedajnych zdrajców III RP. Bóg złamał wielkość morza swoim prawem. Zwycięskie prawo Boże góruje nad samowolą miotających się sił chaosu.

W Ewangelii niedzielnej Jezus wzywa swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”, a gdy gwałtowny wicher sprawia, że fale biją w łódź, rozkazuje wichrowi: „Milcz, ucisz się” i nastaje głęboka cisza. Skoro „nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne”, nie ma granic wiary i zaufania wobec takiego sprawcy cudów, jakim jest Chrystus Król już teraz w wymiarze osobistym i narodowym.

 

Święci Aniołowie mówią do nas, o nas i za nas: „Kochani, nadszedł czas długo oczekiwany, nadszedł czas, kiedy odchodzi to, co było przeszkodą, to co było złe w oczach Pana. Jest teraz czas przeobrażeń serc, jest teraz czas wzrastania, czas przygotowania Królestwa dla Króla. Módlcie się o wzrost wiary, módlcie się o wzrost miłości w sercach Polaków, aby przyjęli do serc Chrystusa jako Króla. Czas, który nadejdzie, objawi prawdę. Duch Ojca i Syna – Duch Święty z wami! Potrzeba wam teraz wzmożonej modlitwy do Ducha Świętego o prowadzenie, o moc w słabości waszej, o moc do działania zgodnie z Bożym planem! Ducha Świętego przyzywajcie w aktach strzelistych, kiedy tylko możecie. Wszystko czyńcie z Jego pomocą. Starajcie się Go poznawać i kochać. Zobaczcie, że z Nim jest zwycięstwo i zmartwychwstanie; z Nim siła do przezwyciężenia mocy zła panoszących się w Królestwie Maryi – Królowej Polski. To w Jego mocy zanurzajcie prezydenta elekta i wszystkich, których chronicie. To w Nim jest moc, to On nawraca i podnosi ku prawdzie, ku Chrystusowi. Wszystko czyńcie w Duchu Świętym i w Nim się módlcie. Amen”.

 

W takiej wspólnocie łączącej ziemię z niebem pokonamy wspólnictwo ziemi zaprzedanej piekłu. Potęga nieba nieskończenie przewyższa wspólnictwo piekielne. Dlatego zwycięstwo nad silniejszymi (na razie) po stronie zła, mogą osiągnąć słabsi po stronie dobra mocą Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę oraz intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

 

O autorze: Judyta