Prof. Guz do Pana Miggora o socjalizmie i liberalizmie

https://www.youtube.com/watch?v=TZN1QAPhZRs

O autorze: circ

Iza Rostworowska