Arrivederci Donald !

Donald Tusk

Donald Tusk

Komentarz wideo do pewnego wyboru…

http://www.youtube.com/watch?v=U99rtx_8P98

Zespół  „Pętla  Ósemki” założyła wiosną 2012 r. grupa zawodowych łódzkich autorów, aktorów i muzyków  (Agnieszka Battelli, Urszula Paczyńska, Tomasz Bieszczad, Andrzej Korytkowski,  Jarosław Paczyński, Piotr Sumada). Co pewien czas dołączają do grupy nowi  artyści. Dotychczasowe premiery utrzymane były w duchu ortodoksyjnie pojętej  wolności i suwerenności oraz unikały – jak ognia – poprawności politycznej.

http://www.youtube.com/channel/UCiFPGiFC9aIryTfWn8f9usg
http://www.facebook.com/events/136027069900369/

 

O autorze: raven59

„Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!" Łk 12,24 . (...) Uwaga: informuję, że poglądy moje, wyrażane przeze mnie na blogu i we wszelkich komentarzach, na temat osób publicznych są moją prywatną opinią na temat osób publicznych i jako takie powinny być traktowane jako dopuszczalna krytyka osób publicznych.