Co “zjada” prawicowe tygodniki?

W portalu Wirtualnemedia.pl opublikowano dane o sprzedaży tygodników “Gazeta Polska”, “Do Rzeczy” oraz “W Sieci” w styczniu 2014.  Porównano je z wynikami sprzed roku.  Spadek sprzedaży okazał się tak znaczny, że portal zorganizował dyskusję na ten temat.  Opublikowano ją   /TUTAJ/ pod tytułem “Sprzedaż tygodników prawicowych spada, bo minął efekt nowości”.  Czytamy:

“Według danych ZKDP w styczniu br. średnia sprzedaż „W Sieci” wyniosła 77 436 egz., w porównaniu do 119 028 tys. egz. rok wcześniej. Duże spadki zanotowały inne tygodniki opinii o profilu konserwatywno-prawicowym: sprzedaż „Do Rzeczy” zmalała w skali roku ze 119 955 do 66 556 egz., a „Gazety Polskiej” – z 72 317 do 44 530 egz.”.

Sa to rzeczywiście duże spadki – odpowiednio o ok. 35%, 44,6% i 38,4%.  W dyskusji podawano różne możliwe powody tego zjawiska: tytułowy zanik efektu nowości /ale dlaczego spadła sprzedaż “Gazety Polskiej”, która nie była przecież niczym nowym?/, znudzenie czytelników tematyką poruszaną przez omawiane pisma, czy ogólne nasycenie rynku czytelniczego.

Nikt jednak nie wspomniał o czymś, co ja uważam za ważną przyczynę opisywanego kryzysu prawicowej prasy, a mianowicie o sukcesach TV Republika.  Zwróciłam na to uwagę już w lipcu 2013, w notce “Czy TV Republika wygryza “Gazetę Polską” i “Do Rzeczy?”  /TUTAJ/.  Pisałam w niej:

” w porównaniu do kwietnia 2013 gwałtownie spadła sprzedaż „Gazety Polskiej”, „Do Rzeczy” oraz „Sieci”.  Czy przyczyną było uruchomienie TV Republika?

Najbardziej spadła sprzedaż ogółem „Gazety Polskiej” z 63418 do 51618 egz., czyli o 11800 egzemplarzy, co stanowiło 18,6% ilości sprzedanej w kwietniu.  Dla „Do Rzeczy” liczby te wynoszą odpowiednio 97371 oraz 85587 egz.  W tym przypadku sprzedaż zmniejszyła się o 11784 czyli o 12,1%.  ”Sieci” wypadły nieco lepiej ze spadkiem z 103712 do 92385 egz., czyli wynoszącym 11327 egz. – 10,9%.

Jest rzeczą ciekawą, że „Gość Niedzielny” też odnotował spadek sprzedaży o 11691 egz., czyli o ok. 8%  Tygodniki, takie jak „Polityka” i „Wprost” także zmniejszyły sprzedaż, ale w znacznie mniejszym stopniu, a „Newsweek” odnotował nawet wzrost.  Cóż więc takiego stało się w maju, że nagle zaczęto kupować o prawie 1/5 mniej egzemplarzy „Gazety Polskiej” i o ponad 12% mniej „Do Rzeczy”?

Tylko jeden możliwy powód przychodzi mi do głowy.  Jest nim start Telewizji Republika.  Stację tę tworzą przede wszystkim dziennikarze tych dwóch tygodników. (…) Zastąpienie tygodnika telewizją oznacza ponad 60 zł oszczędności.  Taka może być przyczyna nagłego spadku sprzedaży. (…)  Dalsze dane z czerwca, lipca oraz następnych miesięcy pozwolą stwierdzić, czy poczytność „GP” i „Do Rzeczy” będzie dalej spadać w miarę zwiększania się zasięgu TV Republika.”.

Teraz widać, iż rzeczywiście spadała.  Dyskusję w Wirtualnemedia.pl ilustrują stosowne wykresy.  Warto wspomnieć, że w październiku 2013 TV Republika pojawiła się w ofercie dużej sieci kablowej UPC, a 12 stycznia 2014 w Vectra.

Tak więc prawicowa telewizja “zjada” prawicowe tygodniki.

O autorze: elig