Apel Społecznego Komitetu Monitoringu Referendum w Warszawie

Społeczny Komitet Monitoringu Referendum w Warszawie

Celem akcji referendalnej zainicjowanej przez Warszawską Wspólnotę Samorządową jest umożliwienie mieszkańcom Warszawy wyrażenia w głosowaniu powszechnym swojej opinii na temat Hanny Gronkiewicz-Waltz, sprawującej funkcję Prezydenta m. st. Warszawy. Krytyczna sytuacja, w jakiej znalazła się stolica, uzasadnia potrzebę przeprowadzenia takiego głosowania. Dzięki poparciu społecznemu, zmierzonemu liczbą zebranych podpisów, referendum w Warszawie odbędzie się w dniu 13 października. Teraz należy zadbać, by głosowanie referendalne odbyło się w sposób niezakłócony, a jego wyniki zostały rzetelnie podane do wiadomości publicznej.
Apele o bojkot referendum wygłaszane publicznie przez osoby odpowiedzialne za techniczne przygotowanie głosowania referendalnego: premiera i prezydenta miasta, oraz próby podważenia akcji zbierania podpisów, czynione przez polityków partii rządzącej, budzą obawy o rzetelność przeprowadzenia procesu głosowania referendalnego w zakresie zależnym od polityków partii rządzącej.
Dlatego powołujemy Społeczny Komitet Monitoringu Referendum w Warszawie, który będzie monitorował formowanie oraz pracę terytorialnych i obwodowych komisji referendalnych oraz czuwał nad jakością debaty publicznej podczas kampanii referendalnej. Komitet będzie pracować także poprzez mężów zaufania działających przy komisjach referendalnych.
Do współpracy z Komitetem zapraszamy wszystkich warszawiaków, dla których ważny jest rozwój ich miasta oraz wartości demokratyczne i obywatelskie. Apelujemy szczególnie o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w obwodowych komisjach referendalnych jako przedstawicieli inicjatora referendum – Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do pana Grzegorza Wysockiego do 7 września drogą mailową: biuro@ws.warszawa.pl
podając w zgłoszeniu:
Imię i nazwisko
Numer PESEL
Adres zameldowania
Dzielnica
Telefon
Mail
(praca w komisjach 13.10.br. od 6.00 do 21.00, dieta 160 zł).

O autorze: Piotr Marzec