Refleksje porównawcze na okoliczność zakłócania wykładu Zygmunta Baumana – agenta ‘Sejmona’

Refleksje porównawcze na okoliczność zakłócania wykładu Zygmunta Baumana – agenta ‘Sejmona’  http://blogjw.wordpress.com/2013/06/23/refleksje-porownawcze-na-okolicznosc-zaklocania-wykladu-zygmunta-baumana-agenta-sejmona/

Nie tylko chodzi tu o hipokryzję i podwójne standardy.

http://nfajw.wordpress.com/2013/06/23/nie-tylko-chodzi-tu-o-hipokryzje-i-podwojne-standardy/

‘….Zarzuty zakłócenia spokoju i porządku usłyszało 15 osób, zatrzymanych w trakcie sobotniego wykładu prof. Zygmunta Baumana, który odbył się na Uniwersytecie Wrocławskim. Grozi im kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna do 5 tys. zł…’

Józef Wieczorek – Refleksje  porównawcze. Mój wykład na sesji PTG w 1986 r. był zakłócany przez  profesorówdoktorówhabilitowanychnaukipolskiej domagających niedopuszczania takich do wykładów, nawołujących do  obcięcia  brody, w kuluarach chwalących się, że mi dop ….. i żadnego z nich nie zatrzymano, nie ukarano, grzywny nie zapłacili a jeno stali się autorytetami moralnymi i naukowymi, wzorami etycznymi, pozytywnie wpływającymi na młodzież, członkami honorowymi itp itd.

Nie znam ani jednej instancji (także opozycyjnej rzecz jasna), ani jednej osoby, ani jednej z rozlicznych komisji etycznych,  ani  wówczas, ani później, do dnia dziesiejszego, która by podjęła jakiekolwiek działania na tym polu  poza wykluczeniem/wyklęciem  znieważanego , mimo że świadkowie tej ( i innych historii) doskonale to pamiętają mimo upływu lat ( a nawet wieków).

No coż, ja agentem nigdy nie byłem, więc  nie mogę się dziwić, że  jest tak jak jest. Profesoria ten stan rzeczy zabezpiecza także w III RP.

I jak tu budować naukę na takim fundamencie ?

http://blogjw.wordpress.com/2012/03/05/i-jak-tu-budowac-nauke-na-takim-fundamencie/

Zygmunt Bauman, socjolog z KBW jako agent “Sejmon”, emigrant ‘marcowy’

http://lustronauki.wordpress.com/2008/10/17/zygmunt-bauman-socjolog-z-kbw-jako-agent-sejmon-represjonowany-w-1968-r/

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.