Świadkowie historii uhonorowani w Krakowie

16
Świadkowie historii uhonorowani w Krakowie
http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2013/06/19/swiadkowie-historii-uhonorowani-w-krakowie/
1
12

Kazimierz Cholewa
Prezes Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana w Krakowie
Świadkiem Historii A.D. 2013
http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2013/06/20/kazimierz-cholewa-swiadkiem-historii/
m
9

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.