Kto jest mądry naprawdę?

MĄDROŚĆ, to jeden z darów Ducha, to wg KKK pierwszy ożywczy dar Ducha Świętego.

Kto ma Mądrość Bożą, ten się nie unosi, ten nie krzyczy, gdy spotykają go przeciwności, niezrozumienie; ten nie podnosi głosu, gdy rozmawia z drugim człowiekiem, nawet gdy ten jest mu przeciwny, atakuje go. Kto otrzymał Mądrość Bożą, ten ma błogi pokój serca, bo wie, że cokolwiek nań przyjdzie, to z ręki Boga; wie, że jest w ręku Boga i nic go z niej nie wyrwie, ni utrapienie, ni śmierć, ni nic innego.

madrosc

Kiedy otworzymy się na działanie Ducha Świętego, udzieli On nam m.in. daru mądrości. O niego w pierwszej kolejności Boga prosimy. Mądrość polega na tym, że szukamy Boga. Świadomie i dobrowolnie chcemy wejść z Nim w kontakt i zacieśnić naszą więź, być w oblubieńczej więzi z Bogiem to znaczy być w Sercu Boga.

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. 16 Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. 17 Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. 18 A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, 19 przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. 20 Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! (Ef 5,15-20).

Turysta, który przechadzał się między polami, zobaczył przed opuszczonym przydrożnym Krzyżem małą dziewczynkę, która sama klęczała i modliła się w skupieniu. Dziecko otrzymało dar mądrości… Czego ona szukała, co mówiła Bogu sama, bez świadków? Dziecko otrzymało mądrość, każdy kto szuka Boga, otrzymał od Niego mądrość. Głupiec tylko uważa, że nie jest mu nikt potrzebny, bo on sam ma moc stanowienia o swym życiu, ma możliwość wybierania słusznych decyzji.

Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną,
nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi (Mdr 1,4-5)

Dary Ducha świętego przynoszą konkretne owoce w naszym życiu. Owocem daru mądrości jest pokój… Czym jest pokój? Jest to pewien porządek, wewnętrzny ład duchowy, który wlewa w nas spokój sumienia, spokój o przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bo to wszystko w ręku Boga. Człowiek mądry Bogiem  nie denerwuje się i nie krzyczy, nie emocjonuje się, nie wrzeszczy, nie trzaska drzwiami, wychodząc bez słowa, nie rzuca przedmiotami, nie używa przemocy. Owocem mądrości jest opanowanie (rozumiane też jako wstrzemięźliwość) i cierpliwość.

 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością (Ef 4,31-32).

Ilu z nas potrafi cierpliwe wysłuchać drugiego do końca? Przerywamy, nie umiemy wysłuchać, patrzeć drugiemu prosto w oczy, wznieść się na poziom ducha i prosić Boga o mądrość, o dar rady, by pomóc temu, kto w potrzebie. A owocem Ducha jest też wspaniałomyślność i łaskawość. Człowiek mądry wie, że wszystko zależy od Boga, i dlatego nic nie wprawia go w negatywne emocje, jest spokojny, zrównoważony duchowo. Czytamy Księdze Hioba:

Bojaźń Boża zaiste mądrością. Roztropnością zaś, zła unikanie.

Mądrość pozwala kwitnąć owocom Ducha Świętego, powoduje wzrost  radości, łagodności, uprzejmości, cierpliwości, a to przecież niezbędne owoce, konieczne cechy dojrzałego chrześcijanina, by móc współżyć w pokoju z drugim człowiekiem.

Czyż mądrość nie jest miłością?

Za 5 dni Zesłanie Ducha Świętego!!!

akwinata

——————————————————–

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

Miłość, czyli pragnienie uszczęśliwiania innych. Jest ona wlana w nasze serce przez Boga, który jest Miłością i czyni nasze serce źródłem miłości dla innych.
Radość to szczęście płynące z życia w harmonii z Bogiem.
Pokój to pewność, że tu i teraz jestem do dyspozycji Boga. Nie ma w nim nic z niepokoju ani o to, co było, ani o to, co będzie. On jest tajemnicą “teraz”, czyli komunikacji z Bogiem.
Cierpliwość, tak wobec siebie, jak i wobec innych. Dorastanie do miłości, szczęścia i pokoju to proces dłuższy, dlatego cierpliwość jest jednym z podstawowych jego mechanizmów. Kto jest do dyspozycji Boga i pełni Jego wolę, nie ma powodu, żeby się niecierpliwić. Bóg jest Panem każdej sytuacji w naszym życiu osobistym, społecznym, ekonomicznym i politycznym.
Uprzejmość to znak wielkiej kultury ducha. Każde aroganckie postępowanie jest czytelnym znakiem obecności złego ducha w człowieku, pokazuje nam, z kim mamy do czynienia.
Dobroć jest nastawiona na pomaganie innym, o ile takiej pomocy potrzebują, a równocześnie zabiega o tworzenie atmosfery dobroci w swym środowisku. Gdzie brak dobroci, tam jest obecny zły duch.
Wierność ceni zaufanie, jakim Bóg nas darzy. Kto chce na nim budować swe życie, zabiega o doskonalenie wierności. Komunikacja z ludźmi również jest oparta na zaufaniu, jakim możemy ich darzyć. Jeśli go brakuje, trzeba być ostrożnym, bo tym, kto nie zna wartości zaufania, manipuluje duch zły.
Łagodność jest ściśle związana z cierpliwością i stanowi ważny most w relacjach z innymi ludźmi. Jest ona językiem miłości. Wymaga jednak zdecydowanej postawy wobec obłudników. Jezus pokazał nam, na czym polega łagodność, która potrafi wziąć do ręki nawet bicz.
Opanowanie to piękny owoc Ducha Świętego, który zna wartość harmonii i pełnej odpowiedzialności za słowa, czyny, postawę. Opanowany jest przyjacielem Boga, bo nie da się go wyprowadzić z równowagi nawet w obliczu mocnych ciosów. On jest razem z Bogiem panem każdej sytuacji.
Komunikacja z Duchem Świętym to warunek życia Dobrą Nowiną.

O autorze: Polonia