Zadziwiające, patrzcie!

Pobawmy się w egzegetów i bądźmy lepsi od tłumaczy Biblii :-)

Interesuje nas dziś niepozorne a wielkie i nośne słówko ezer kenegdo, pojawia się owo w Biblii dwadzieścia razy, pierwszy raz w Księdze Rodzaju przy stwarzaniu kobiety.

Wajomer Adonaj Elohim lo-tow hejot ha-adam lewado e’ese-lo ezer kenegdo (Ks. Rdz)

Słówko to jest niezwykle trudne do przetłumaczenia, ale jeśli odnajdzie się jego pierwotne brzmienie i wyszuka trafnie znaczenie, będzie to zdumiewające odkrycie, odkrycie Boga w kobiecie i kobiety w Bogu.

Najpierw zacznę od tego, że Bóg nie był do końca – jakby to po ludzku powiedzieć – zadowolony, ze stworzenia Adama, widział, ze dzieło było dobre, ale coś mu brakowało. Adam uosabia czynnik męski, jest mężczyzną, wojownikiem, siłą, ale brakuje mu czegoś, co może mu dać kobieta, wypełnić ten brak. Dlatego Bóg stwarza kobietę, a powołując ją do istnienia mówi: EZER KENEGDO. „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego ezer kenegdo”. Jak tłumacze oddają to przebogate słowo? Ano zwykłym „pomoc”. A słowo to ma tuzin znaczeń. Bez egzegezy pozostaniemy na tym pobożnym poziomie tłumaczenia. Jednak warto pójść dalej i zatrzymać się na owych dwudziestu innych ezer kenegdo występujących na kolejnych kartach Biblii.

Rdz 2,18 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים לֹא־טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ אֶעֱשֶׂה־לּוֹ עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ׃ 18 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego.

And the LORD God said: ‘It is not good that the man should be alone; I will make him a help meet for him.’

Po raz pierwszy ezer kenegdo autor natchniony odnosi do kobiety. Kobieta ma być ezer kenegdo (wybawiciel tuż obok, naprzeciw, gotowy [?]). Potem w Biblii ani razu te słowa nie odnoszą się do nikogo innego tylko do samego Boga. To znamienne, jeśli zastanowimy się, kim kobieta jest dla mężczyzny, jaka jest jej rola wg planu Bożego.

 

 „Narodzie zbawiony przez Pana, Obrońca Twój tobie pomaga ezer kenegdo

„Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc ezer kenegdo mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię”

„Dusza nasza wyczekuje Pana, on jest naszą pomocą ezer kenegdo i tarczą”.

Warto zauważyć, że w owych passusach słówko ezer występuje zaraz obok jakiegoś zagrożenia, śmierci, kiedy już na nikogo nie możemy liczyć, pozostaje On ze swą mocą, swą pomocą dla nas. Kiedy On jest jedyną nadzieją na nasze ocalenie, na Nim tylko można polegać i ufać. Kiedy grozi nam zagłada. Trafniejszym zatem i bardziej adekwatnym tłumaczeniem ezer byłoby — wybawca. Kenegdo oznacza obok albo naprzeciw. Bóg jest ezer kenegdo, czyli naprzeciw człowieka, tak jak kobieta (Ewa) jest ezer kenegdo meżczyzny (Adama). Wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. Wspaniałe!

Czy to nie jest piękne? Bóg łączy w sobie to, co męskie, i to, co kobiece. Bóg-wojownik, ten, który mocny i władny, silny i odważny (mężczyzna).

Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju (Ps 24,8)

…i Bóg który chce być pożądany, chce być zdobywany, chce by Go poznawać, zachwycać się nim (kobieta).

Zatem czym jest kobieta dla mężczyzny? עזר כנגדו nieodzowną pomocą, wybawicielką, wspiera, kocha, ratuje, podnosi, nikt inny nie może jej w tej roli zastąpić ni dorównać, przy mężczyźnie tylko kobieta – wtedy jest pełnia, obraz Boga w człowieku, w ludziach, w małżeństwie kobiety i mężczyzny. To też może być dowód na to (kolejny), że tylko związek kobiety i mężczyzny ma sens, tylko ta relacja jest jedyna i niezastąpiona, bo ugruntowana przez Boga, wszystko inne jest wypaczeniem i zboczeniem. Ci dwoje, Ona i On, są dopiero obrazem Boga, Jego pełnią, zjednoczeni przez miłość – relacja. Tylko Bóg ich jednoczy, i daje związkowi mężczyzny i kobiety moc trwania i płodności.

Bóg, który obejmuje nas ręką ojcowską i matczyną…

hands

O autorze: Polonia