Cisza przed burzą słoneczną?

Słońce i Ziemia NASA

NASA ostrzega, że “coś niespodziewanego dzieje się na Słońcu”.
Bieżący rok miał być rokiem “słonecznego maksimum, jako dopełnienie 11-letniego cyklu jego aktywności plam”. Ale okazuje się , że aktywność ta jest obecnie bardzo niska, co dokumentuje to zdjęcie zrobione przez Solar Dynamics Observatory NASA w dniu 28.02.2013 roku.

“Plamy na Słońcu są znacznie poniżej wartości z roku 2011, a silne rozbłyski występują rzadko”- informuje agencja kosmiczna NASA.
Sprawa jest o tyle dziwna, że właśnie w okresie lat 2013/2014 miało nastąpić maksimum 11-letniego cyklu aktywności Słońca.
Dlatego też przypuszcza się, że jest to chwilowe zahamowanie aktywności słonecznej, która ze wzmożoną siłą może nastąpić niebawem odreagowując chwilową słabość.

Bardzo dobrze dokumentuje ten problem ten film

Wynika z niego, że aktywność słoneczna po chwilowym zatrzymaniu się musi powrócić do stanu początkowego, a więc jego nagłe przebudzenie powinno dynamicznie zrównoważyć średnią zmian tej aktywności, co równać się będzie dynamicznym jego skokiem.

Pozdrawiam.

O autorze: AdNovum

Prawdą możemy pokonać wszystkie siły zła bez żadnego wysiłku, bo największą bronią jest właśnie głoszenie prawdy, miłości i szacunku dla innych ludzi. I to jest właśnie ta potężna broń dana Nam przez Najwyższego, aby móc pokonać zło. Więc walczmy o prawdę będąc Żołnierzami Prawdy.