Stanisław Patek, dyplomata Piłsudskiego w Rosji

To skrócony nieco tytuł wykładu prof. Małgorzaty Gmurczyk-Wrońskiej z IH PAN.  Odbył się on 5 marca 2013 w kościele przy pl.Grzybowskim w Warszawie.  Jego pełen tytuł to “Stanisław Patek – dyplomata Piłsudskiego w starciach z Rosją”.  Była to już dziesiąta prelekcja z cyklu organizowanych przez SPJN pod wspólna nazwą “Sylwetki niezwykłe”.  Stanisław Patek nie jest postacią powszechnie znana i dlatego pewnie dziś było mniej słuchaczy niż zwykle, czyli ok. 60 osób.

Pani profesor zaczęła od krótkiego przedstawienia sylwetki Stanisława Patka.  Jeden z jego przodków wyemigrował do Szwajcarii i tam założył sławna potem i działająca do dziś fabrykę zegarków.  Stanisław Patek urodził się 1 maja 1866, był więc ok. półtora roku starszy od Piłsudskiego.  Nawiązał z nim kontakt podczas swej działalności adwokackiej.  Bronił on bowiem rewolucjonistów z SDKPiL, a zwłaszcza z PPS, w latach 1905-1911.  W tym ostatnim roku zastał usunięty z palestry przez władze carskie z przyczyn politycznych.  Dokładny opis tej działalności jest w Wikipedii  /TUTAJ/.

To właśnie Piłsudskiemu zawdzięcza Stanisław Patek swą karierę dyplomatyczną.  Został bowiem z początkiem pierwszej wojny światowej wysłany przez Komendanta do Paryża i Londynu, by przekonywać tamtejszych polityków, że Polska nie jest wrogiem ich krajów, lecz chce walczyć wyłącznie z Rosją.  Chodziło o to, by Patek wykorzystał w tym celu swe powiązania z wolnomularstwem /Patek został masonem w 1910 r./.  Po zakończeniu wojny w 1919 roku Patek był delegatem Piłsudskiego na Konferencję Paryską.  Przekonywał tam polityków Ententy, ze polska granica wschodnia powinna być taka, jak w 1772 roku, a nie jak w 1795.

Od 9 grudnia 1919 do 5 czerwca 1920 Stanisław Patek był ministrem spraw zagranicznych RP.  W tym czasie negocjował propozycje pokojowe bolszewików, których jednak sami Sowieci nie traktowali poważnie.  W obliczu sowieckiej ofensywy Patek wstąpił do wojska i pozostał w nim do marca 1921.  Potem został posłem w Tokio, aż do 1926 roku.  Po zamachu majowym Piłsudski wysłał go do Moskwy z zadaniem wynegocjowania paktu o nieagresji między Związkiem Sowieckim, a Polską, Rumunią i państwami bałtyckimi.  Moskwa chciała natomiast paktu dwustronnego z Polską. i upierała się przy tym.

W 1927 zerwała rozmowy wykorzystując to, że w Warszawie białoruski emigrant zabił posła sowieckiego Piotra Wojkowa.  W lutym 1929 doszło do podpisania protokołu do paktu Brianda-Kelloga przez Polskę, Rosję, Rumunię i państwa bałtyckie.  W 1932 podpisano dwustronny pakt o nieagresji między Polska a ZSRR.  Stanisław Patek nie miał żadnych złudzeń, co do bolszewików, i nie przeceniał wartości podpisywanych z nimi porozumień.  Wiedział, że cenią tylko siłę.  Podziwiał jednak spryt sowieckiej  dyplomacji i skuteczność propagandy komunistycznej. Patek był w latach 1932-35 ambasadorem w Waszyngtonie.  Musiał wrócić do kraju z powodu choroby /niedowład nóg.  W latach 1936-39 był senatorem RP.  Zginął w roku 1944 podczas Powstania Warszawskiego, gdy na dom, gdzie mieszkał spadła niemiecka bomba.

Pani profesor podkreślała, ze dla Patka i jego pokolenia najważniejszy był interes Polski, a szczególnie jej niezależność i suwerenność.  Patek bronił jej przez całą swą karierę dyplomatyczną.  Jak twierdziła, jedynym błędem było początkowe niedocenianie bolszewików, których rządy zarówno Patek, jak i Piłsudski uważali początkowo za zjawisko przejściowe.

Wykład trwał od 18:10 do 19:30.  Potem padło kilka pytań z sali.  Pytano m.in o traktat ryski, o to czemu Patek go nie negocjował i jaki był jego stosunek do idei federacyjnych Piłsudskiego.  Pani profesor powiedziała, że Patek popierał federację, a w czasie przygotowywania traktatu był jeszcze w wojsku.  Dyskutowano też na temat podobieństwa działań dyplomatycznych Rosji z okresu międzywojennego i obecnych.

Spotkanie zakończyło się o 20:00.  Filmowała je ekipa Blogpressu.pl i w tym portalu będzie można wkrótce obejrzeć relacje wideo.  Przed wykładem p. Wroński poinformował, że następna prelekcja prof. Andrzeja Rachuby “Niezwykła kariera Pawła Jana Sapiehy” odbędzie się 19.03.2013 o godz 18:00 w dolnej sali kościoła przy pl. Grzybowskim w Warszawie /wejście od Świętokrzyskiej/.  We wtorki o 17:00 w sali kolumnowej Sejmu odbywają się też wykłady n.t. Powstania Styczniowego.  Najbliższy odbędzie się 26.03.2013 i wygłosi go prof. Andrzej Nowak.  Tytuł: “Geneza Powstania: polityka rosyjska wobec Polski 1815-1863”.  Chęć uczestnictwa trzeba zgłosić wcześniej /do 24.03/ i podać nazwisko e-mailem na adres:

spjn.spjn@gmail.com

To samo trzeba robić także przed następnymi wykładami w Sejmie, gdyż chce tego Straż Marszałkowska.

O autorze: elig