Nowy kontynent

http://wiadomosci.dziennik.pl/nauka/artykuly/420432,naukowcy-odnalezli-nowy-kontynent.html

Trwają prace nad jego wydobyciem. Gdy operacja odniesie sukces, nowy ląd przeznaczony zostanie na oazę zwolenników wolnego rynku.

Gdy uda się zgromadzić przynajmniej 80% rzeczonych , kontynent zostanie ponownie zatopiony. To znaczy powróci w naturalne mniejsce pobytu

Celem operacji jest podniesienie średniej związanej z wiedzą ekonomiczną.

Największe straty w ludności ma ponieść pewien środkowoeuropejski kraj, ale pozostali mieszkańcy są gotowi ponieść tą ofiarę.

O autorze: czaro