Okażmy solidarność z Polonią! – RAZEM protestujmy przeciw likwidacji szkół polskich poza granicami

finasowanieszkol2

Okażmy solidarność z Polonią! – RAZEM protestujmy przeciw likwidacji szkół polskich poza granicami 

Tylko solidarny protest uchroni polską oświatę polonijną przed planowaną likwidacją! Realizacja planów rządu w 2013 r. może  oznaczać koniec tradycji szkół polonijnych!

Narasta zagrożenie związane z  perspektywą likwidacji polskiej oświaty poza granicami Polski. Od lat jest ona ograniczana i dyskryminowana. Szczególnie boli to wobec ochrony mniejszości narodowych w Polsce i finansowania ich oświaty z budżetu państwa, zgodnie z regulacjami międzynarodowymi.

Obecne plany rządu, jakie mają być wkrótce realizowane, a po cichu są od dawna przygotowywane bez przeprowadzenia konsultacji społecznych, grożą całkowitym odcięciem finansowania oświaty polonijnej. Jest to równoznaczne z  rezygnacją z zainteresowania Państwa Polskiego losami setek tysięcy dzieci w wieku szkolnym Polaków czasowo przebywających za granicą.

Informujemy, że Polonia coraz głośniej domaga się realizacji przez rząd ustawowego obowiązku pomocy szkołom poza granicami Polski. Wobec planów uspołecznienia szkół finansowanych przez rząd, co w efekcie da ich sprywatyzowanie, a w konsekwencji likwidację w obecnej postaci, rodzice dzieci kształcących się poza granicami, stowarzyszenia polonijne i pracownicy oświaty wzywają o okazanie pomocy w tej kwestii szerokich kręgów Polonii i Polaków w kraju.

Tylko solidarny protest ocali polskie szkoły!

Prosimy o poparcie na stronach FB

http://www.facebook.com/groups/ratujmypolskaszkole/

https://www.facebook.com/ratujmypolskaszkole

 

oraz o składanie podpisów przez Organizacje i Stowarzyszenia pod deklaracją opublikowaną przez Polonię:

 

DEZYDERAT  POLONII ŚWIATOWEJ W SPRAWIE OŚWIATY POLONIJNEJ

wobec Rządu RP

za pośrednictwem P. Adama LIPIŃSKIEGO

Przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Rząd RP, wbrew interesom Polski i wbrew woli Polonii, prowadzi działania, które pod zwodniczym hasłem uspołecznienia oświaty polonijnej zmierzają do jej faktycznej likwidacji. Chcąc “uspolecznić” oświatę rząd chce ją po prostu sprywatyzować – uchylając się tym sposobem od konstytucyjnego obowiązku zapewnienia dostępu do nauki wszystkim Polakom – także tym mieszkającym poza granicami Kraju.

Rząd wycofuje lub ogranicza finansowanie oświaty polonijnej, oszczędzając pieniądze tam, gdzie należałoby je inwestować. Kształcenie dzieci i młodzieży jest inwestycją wybiegającą w przyszłość i niewątpliwie szansą na tworzenie diaspory działającej poza granicami na rzecz rozwoju Polski; inwestowanie w kształcenie zwraca się wielokrotnie. Rządy wielu państw finansują rozwój oświaty wszędzie tam, gdzie mają na to szanse. Czynią to choćby Rosja, Niemcy, Francja, Chiny, Japonia, Kanada, Dania… a także państwa najbiedniejsze, na edukację zawsze znajdując środki. Oświata polonijna była największym dobrem Polaków za granicą przez całe dziesięciolecia. Trzeba ją pielęgnować i rozwijać, postępując z największym rozmysłem i ostrożnością.

Świadomi praw swoich i obowiązków państwa, świadomi siły swoich głosów w wyborach, kierując się polską racją stanu, domagamy się:

 – zaprzestania niszczenia wypracowanego historycznie – w dużej części wspólnie z państwem polskim – dorobku oświatowego Polaków za granicą w zakresie instytucji, form kształcenia, celów i programów. Niszczenia poprzez: systematyczne obniżanie rangi dyplomów szkół publicznych, systematyczne zawężanie programów i wymiaru godzin, osłabianie sytuacji społecznej nauczycieli, zniechęcanie uczniów poprzez coraz mniej adekwatne metody nauczania, niszczenie etosu szkoły, zaprzestanie wykonywania wychowawczej funkcji szkoły i in.

– kultywowania różnorodności instytucji i form kształcenia polonijnego: szkoły publiczno-państwowe przy ambasadach, sekcje krajowe w miejscowych systemach kształcenia, szkoły społeczne, prywatne i wszelkie inne powinny nadal istnieć obok siebie w sposób niekonfliktowy i wzajemnie się stymulować, a nie być przeciwstawiane sobie;

– poprzedzania ewentualnych zmian w oświacie rzeczywistym dialogiem z reprezentatywnymi środowiskami społeczności polonijnej i uwzględniania ich postulatów w ustawodawstwie.

SPOŁECZNY KOMITET POLONIJNY OBRONY EDUKACJI w Paryżu

Tadeusz Gieysztor – Przewodniczący

  Adres e-mail: tadeusz.gieysztor@hotmail.com

FEDERACJA POLONII FRANCUSKIEJ

Stanisław Aloszko – Prezes

Adres e-mail: saloszko@yahoo.fr

KLUB “GAZETY POLSKIEJ” w Paryżu

Mirosława Woroniecka – Prezes

Adres e-mail: m.woroniecki@noos.fr

Drugi adres e-mail: miroslawa.woroniecki@gmail.com

STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW KRZYŻA

Maria Jolanta Dzwigała – Prezes

Adres e-mail: dzwigala@hotmail.com

Stowarzyszenie “Szkoła Polska w Paryżu”

Jacek Hymczak – wiceprezes

Association ” Polonais en Alsace”

Jerzy Jankowiak – Prezes

Adres e-mail : jurandjanko@wp.pl

Ostatni konsul RP w Strasburgu (2008)

Dariusz Sobkow

Adres e-mail: dariusz.sobkow@gmail.com

Rada Rodzicow przy SPK w Monachium

Magdalena Felchnerowska Viceprzewodnicząca

Adres e-mail: mfelchnerowska@yahoo.de

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech
prof. Piotr Maloszewski – wiceprzewodniczący
Adres e-mail: maloszewski@helmholtz-muenchen.de

Communauté Franco – Polonaise de Paris
Christophe Jussac de Junien – Président

Składanie podpisów:

Zbigniew Stefanik

solidarnosc.stefanik@laposte.net

Cytowane za:

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...