W sprawie ustąpienia z urzędu Papieża Benedykta XVI zabrali również głos rabini.

Papa_Benedetto-199x300

Jak donosi w dzisiejszym tekście “The Algemeiner” (12.02.13r. “Jewish Leaders Praise Pope Benedict Following Retirement Annoincement”) żydowscy rabini chwalą pontyfikat Benedykta XVI.
I tak; naczelny rabin Wielkiej Brytanii Jonathan Sacks przypomniał swoje spotkania z Papieżem Benedyktem XVI w Wielkiej Brytanii z 14 sierpnia 2010 roku, kiedy to reprezentował on wyznania niechrześcijańskie oraz kolejne spotkanie podczas wizyty w Watykanie w 2011 roku.

Swoje wrażenie z tych spotkań podsumował jako:
“Widziałem, że był to człowiek łagodny, zrównoważony i pełny spokoju, jednocześnie zatroskany i współczujący oraz przepełniony mądrością. Życzę mu zdrowia, błogosławieństwa i wszystkiego najlepszego w przyszłości.”

Pomimo tego uwielbienia, nie odbyło się bez kontrowersji dotyczących jego przeszłości, gdy okazało się, że jako chłopiec był członkiem Hitlerjugend. Jednocześnie zostało przypomniane, Jego konsekwentne wsparcie dla Papieża Piusa XII, który nie zajął stanowiska w sprawie holokaustu, jak również jego niechęć do potępienia neutralnej postawy Kościoła Katolickiego w czasie trwania II W.Ś.
Przypomniano również incydent, który miał miejsce podczas wizyty Ojca Świętego w Izraelu, gdy odmówił On wpisania się do księgi pamiątkowej w Instytucje Yad Vashem.
Ale mimo wszystko zostanie, Papież Benedykt XVI, zapamiętany jako ten, który podjął poważne próby zasypania przepaści miedzy chrześcijaństwem, judaizmem i innymi religiami.
W swej książce wydanej w 2011 roku zwolnił Żydów od odpowiedzialności za śmierć Jezusa Chrystusa, co było wcześniej przyczyną używania tej doktryny jako uzasadnienia do prześladowania Żydów. Jednocześnie w książce tej zaznaczył, że nie wini Żydów kolektywnie tylko ich żydowskich przywódców religijnych.
Taka postawa Ojca Świętego pochodzenia niemieckiego przyczyniła się w sposób znaczący do walki z antysemityzmem.
Swój głos w sprawie ustąpienia Benedykta XVI zabrał również w poniedziałek Światowy Kongres Żydów, którego prezes Ronald S. Lauder wydał oświadczenie wyrażające swój podziw dla wysiłków Papieża nakierowanych na poprawę stosunków ze społecznością żydowską, cytuję:

” Z wielkim wzruszeniem dowiedzieliśmy się dzisiaj, że papież Benedykt XVI zakończył swój pontyfikat, odchodząc ze swego stanowiska pod koniec tego miesiąca. Jego decyzja zasługuje na najwyższy szacunek…….W czasie pontyfikatu Benedykta XVI stosunki katolicko-żydowskie osiągnęły bezprecedensowy wysoki poziom. Nie tylko zdołał utrzymać osiągnięcia swojego poprzednika, Jana Pawła II, ale stworzył również trwały fundament dla stałego źródła wspólnych inspiracji, i co najważniejsze napełnił go wzajemnym zrozumieniem i żywotnością”.

Jak widać komentarze przedstawicieli żydowskiej diaspory są pełne uznania dla pontyfikatu Benedykta XVI z lekką domieszką goryczy, bo nie spełnił On wszystkich oczekiwań tego środowiska.
Wniosek z tego wynika jasny, że oczekiwania wobec głowy Kościoła Katolickiego, środowiska żydowskiego są daleko idące, czemu będzie trudno sprostać nie odstępując całkowicie od doktryn Naszej wiary i moralności zbudowanej na kulturze łacińskiej.
Po prostu ich idea narodu wybranego nie jest tożsama i jest sprzeczna z uniwersalizmem Chrześcijańskim polegającej na miłości do wszystkich ludzi i do szacunku dla życia ludzkiego co wyraża się słowami: “Kochaj bliźniego swego oraz Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe.”

Pozdrawiam.

O autorze: AdNovum

Prawdą możemy pokonać wszystkie siły zła bez żadnego wysiłku, bo największą bronią jest właśnie głoszenie prawdy, miłości i szacunku dla innych ludzi. I to jest właśnie ta potężna broń dana Nam przez Najwyższego, aby móc pokonać zło. Więc walczmy o prawdę będąc Żołnierzami Prawdy.