Klub Rozwoju Polski, temat nr 2 „Wychowanie młodzieży”, burza mózgów

Czyli jak zorganizować szkolnictwo,

jak zbudować wspólnotę pomiędzy Polakami

jak zbudować potężną Polskę

 

 

mimo znacznego zinfiltrowania państwa przez obce wywiady.

W sumie temat zacząłem w poprzedniej burzy mózgów….

 

 

 

 

O autorze: Argonauta