Otrzymane mailem, czy ktoś posługuje się nieprawdziwym zdjęciem, by wprowadzić w błąd???

Najpierw: http://injustices.in/fuel-tanker-overturned-and-exploded/

potem http://neocrusader.com/muslim-holocaust-of-christians/

http://www.loonwatch.com/2011/10/fake-nigerian-christians-burnt-alive-photo-resurfaces-on-facebook/

 

holocaust

 

“This is a brutal example of how far the struggle between Muslims and Catholics in Nigeria has reached.

“And where are the International Human Rights Organizations?
Christians are burnt alive in Nigeria: a horrific Holocaust right in front of International indifference!

“By publishing this graphic document on Facebook, I have intended to make the world aware of certain
terrible events totally ignored or minimized by the mainstream media; an authentic genocide so cruel and
inhuman only comparable with the most hateful and vile acts in the Nazi extermination camps.”

“To my great surprise, Facebook has criticized me for the publication of this graphic document as a proof
of the Holocaust that Christians have been suffering in Nigeria in the last ten years. According to Facebook’s
Security policy of the ‘social’ Network, this photo has been classified as ‘pornographic’, ‘violent’ or ‘inappropriate’
and hence I was disallowed to publish any picture for a week. And I was threatened drastic measures if I insist
publishing any document that prove the terrible violations of Human Rights in Nigeria.
This attitude by the (Spanish) Facebook Management is an attack to the freedom of expression as much as a
shameful insult to the 500 victims (only in this horrible episode) slaughtered by islamic terror only for being christian.”

“I thought that this social network, originated in the United States, would not bend its knees in front of terror.
Especially, when still healing their wounds suffered in the gruesome 9/11 attack, just as our own 3/11 at Madrid railway
station, all innocent victims of the wild fury and insanity of misguided Islamic terror.”

“This seems even more unacceptable in Spain, a Democratic state, where the rights of opinion, expression and religion
are guaranteed by the Constitution (Art. 16 and 20), if there is an attempt to limit such rights, let alone through threats and
coercion thus weakening their freedom of expression by condemning as “inappropriate” a graphic document
(not a photomontage) which reflects a brutal reality in all its crudeness.”

“Contrarily, the Administrators of Facebook Spain should welcome this public protest advocating that such a barbarian
act will never be replicated and that its perpetrators will be brought to justice. This is a right and duty of every citizen:
a service to society, ultimate goal, I feel, of any network that defines itself as ‘social’.”

“Regrettably, if the murders continue, this is greatly because truth is always hidden to the sovereign people, so that they
may not be aware and ‘disdained’ by it: complicit silence by the mainstream media leads to the indifference of the
international political community facing this unspeakable Holocaust!

“Therefore, from this modest blog, I ask a favor from all people who are reading me: please distribute this photo and its comments
using all the media you have. If only for commemorating these martyrs since, unfortunately, Facebook seems to be on the side of
the executioners by preventing the publication of such tragic events.”

Juan Carlos Martos cmf Segretariato di PVMissionari ClarettianiVia Sacro Cuore à Maria-500197-Rome”

Przetłumaczony fragment, dla  ogólnej orientacji

Orzeczenie ojca Juana Carlosa Martos cmf sekretariat misji klaretyńskich

To jest brutalny przykład, jak daleko sięgnęła walka pomiędzy muzułmanami i chrzescijanami w Nigerii.

I gdzie są międzynarodowe organizacje praw człowieka?? Chrześcijanie zostali spaleni żywcem w Nigerii. Straszliwy holocaust dokładnie naprzeciw międzynarodowej obojętności.

Przez opublikowanie tego zdjęcia na Facebooku miałem zamiar uświadomić ludzi na świecie co do pewnych strasznych wydarzeń, które całkowicie są ignorowane lub bagatelizowane przez media głównego nurtu; autentyczne ludobójstwo tak okrutne i nieludzkie porównywalne jedynie z najbardziej nienawistnymi aktami nikczemności w nazistowskich obozach zagłady”.
Ku memu wielkiemu zaskoczeniu Facebook skrytykował mnie za opublikowanie tego fotograficznego dowodu holokaustu, który dowodził cierpienia chrześcijan w Nigerii w ostatnich 10 latach. Zgodnie z polityką bezpieczeństwa….Facebooka zdjęcie to zostało zakwalifikowane jako “pornograficzne”, “brutalne” lub “niestosowne” i dlatego niepozwolono mi publikować zdjęć przez tydzień.

Sądziłem, że serwis społecznosciwy powstały w US of America nie ugnie swych kolan przed terrorem. Szczególnie gdy sam leczy rany odniesione w makabrycznym ataku 9/11, jak i my w Madrcycie 3/11…

Wydaje się to tym bardziej niedopuszczalne, w Hiszpanii, demokratycznym państwie, w którym prawo do  przekonań, słowa i wyznania jest gwarantowane przez Konstytucję (art. 16 i 20), jeśli jest próba ograniczenia tych praw, poprzez osłabianie swobody ich wyrażania przez potępienie  jako “nieodpowiedniego” graficznie dokumentu (to nie fotomontaż), który odzwierciedla brutalną rzeczywistość w całym jej prostactwie.

Konkludując… Ojciec prosi o rozpowszechnianie tej informacji na blogach, bo jeśli nie zrobią tego blogerzy, świat nie dowie się o ogromnej nienawiści i masowych mordach na chrześcijanach…

O autorze: Polonia