Coś zaczyna się dziać i w Izraelu.

Al-Futuwwa

Jak wynika z ostatnich doniesień prasy izraelskiej Hamas zaczyna szykować się do jakiejś większej rozróby.
Pierwszy z artykułów na ten temat opublikowany został w The Jewish Press.com w dniu 19.12.12r. pod znamiennym tytułem: “Dziesiątki tysięcy demonstrantów w Judzie i Samarii. Przywódcy Hamasu wprowadzają trzecią Intifadę”.
link: http://www.jewishpress.com/indepth/columns/khaled-abu-toameh/tens-of-thousands-of-judea-and-samaria-hamas-loyalists-have-launched-the-third-intifada/2012/12/19/
Drugi zaś pod równie znaczącym tytułem w tym samym medium opublikowano w dniu 3.02.13r.: “Nazistowski Ruch Młodzieży Palestyńskiej przygotowuje się do Dżihadu”.
link: http://www.jewishpress.com/indepth/columns/khaled-abu-toameh/palestinians-nazi-style-youth-movement-prepares-for-jihad/2013/02/03/
Wspólnym mianownikiem obu tych tekstów jest pokazanie, prawdziwego oblicza ciągłego zagrożenia wynikającego w Izraelu od strony palestyńskiej, a szczególnie ze strony agresywnego Hamasu rządzącego w Strefie Gazy. Drugim zaś mianownikiem silnie podkreślanym w tych tekstach, jest brak właściwej reakcji państw Zachodu na tą sytuację, szczególnie po niekorzystnym dla Izraela głosowaniu w ONZ na rzecz moderacji statusu Palestyńczyków w Izraelu, które odbyło się pod koniec listopada ubiegłego roku po agresji Izraela na Strefę Gazy.
Oblicze Palestyńczyków, jakie w tych artykułach się przedstawia jest bardzo negatywne z jednoznacznym wskazaniem agresywnych planów władz palestyńskich wobec miłującego pokój we własnym państwie Izraelczyków.
I tak: pierwszy ze wspomnianych tekstów informuje o o masowych demonstracjach palestyńskich jakie niby mają odbywać się w dwóch regionach Autonomii Palestyńskiej, tj.: Judei i Samarii nakierowanych przede wszystkim wobec Izraela. Autor tekstu dowodzi, że palestyńskie władze Autonomii pozwalając Hamasowi na świętowanie 25-lecia powstania ruchu Hamas toruje w ten sposób drogę do trzeciej Intifady przeciwko Izraelowi. Dowodem na to ma być fakt, że demonstrancie doprowadziły do gwałtownych starć Palestyńczyków z żołnierzami izraelskiej armii. Starcia te miały miejsce na ulicach Ramallah, Nablusu i Hebronu. Jednocześnie władze Autonomii nie reagowały na te starcia, co wg. autora tekstu, jest dziwne gdyż jest to pierwsze tego typu wydarzenie od 2007 roku, kiedy to islamski ruch Hamasu został zakazany prze władze Autonomii. Od tego też czasu, w Judei i Samarii, władze Autonomii zaczęły walkę z Hamasem, aresztując setki jego zwolenników i członków lokalnych władz oraz zamykając kilkadziesiąt instytucji należących do tego ruchu.
W ciągu ostatniego czasu- dowodzi autor artykułu- prezydent Autonomii Palestyńskiej; Mahmud Abbas najwyraźniej postanowił poprzeć nową strategię Hamasu, uważając obecnie Hamas za politycznego sojusznika, a nie wroga.
W drugim, ze wspomnianych na początku artykułów, autor tekstu dowodzi, że tysiące uczniów w wieku siedmiu/dziewięciu lat szkolone są w specjalnych obozach na terenie Strefy Gazy w obsłudze różnych rodzajów broni i posługiwania się materiałami wybuchowymi. Jak twierdzi autor, celem Hamasu jest przygotowanie palestyńskich dzieci pod względem wyszkolenia militarnego jak i psychologicznego do: “wyzwolenia Palestyny, od rzeki do morza”- co oznacza wyzwolenie całego obszaru zajmowanego obecnie przez izraelskie państwo (od morza Śródziemnego do rzeki Jordan).
Szkolenie to odbywać się ma, pod nadzorem rządu Hamasu, przez instytucje Ministerstwa Edukacji, a obozy szkoleniowe mają mieć jednoznaczną nazwę Al-Futuwwa- co oznacza Duchowa Rycerskość.
W ubiegłym tygodniu, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przez tysiące dzieci, premier z ramienia Hamasu; Ismail Hanieyeh miał oświadczyć, że jego ruch planuje stworzenie akademii wojskowej, której celem ma być przygotowanie dzieci do Dżihadu (Świętej Wojny) z syjonistami.
Podobno wielu rodziców palestyńskich nie godzi się na te szkolenia swych dzieci, które mają być finansowane z pomocy udzielonych przez UNICEF w zupełnie innym celu- działania na rzecz praw dziecka, dożywiania dzieci, ich rozwoju i ochrony.
Autor wyciąga z tej sytuacji wniosek, że wielu spośród tak wyszkolonych dzieci będzie wysyłanych na misje samobójcze przeciw “syjonistycznemu wrogowi”, natomiast inne będą używać karabinów i rakiet wobec celów zlokalizowanych w pokojowo nastawiony Izrael.
Aby zatruć serca i umysły całych pokoleń uczniów, Hamas zdecydował się na gloryfikowanie zamachowców samobójców, idei Dżihadu i terroryzmu.
Autor z przykrością na końcu swego tekstu stwierdza, że dzieje się to w obliczu deklarowanego przez przywódców państw zachodnich ożywienia procesu pokojowego między Palestyńczykami, a Izraelem.

Nie będę komentował tych tekstów, wnioski pozostawiając Państwu.

Na zdjęciu ilustrującym mój tekst znajduje się ilustracja z wspomnianego wyżej artykułu z dnia 3.02.13r.

Pozdrawiam.

O autorze: AdNovum

Prawdą możemy pokonać wszystkie siły zła bez żadnego wysiłku, bo największą bronią jest właśnie głoszenie prawdy, miłości i szacunku dla innych ludzi. I to jest właśnie ta potężna broń dana Nam przez Najwyższego, aby móc pokonać zło. Więc walczmy o prawdę będąc Żołnierzami Prawdy.