Łk 5: 17-26 Archiwum

  • Cytat dnia Niech dusza, która od grzechu przechodzi do życia doskonałego nie myśli, że wszystko zrobi w jednej chwili. Świt powoli rozjaśnia mroki. Św. Franciszek Salezy  ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże Adwent, […]

    Odpuszczenie grzechów warunkiem uzdrowienia

    Cytat dnia Niech dusza, która od grzechu przechodzi do życia doskonałego nie myśli, że wszystko zrobi w jednej chwili. Świt powoli rozjaśnia mroki. Św. Franciszek Salezy  ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże Adwent, […]