łacina Archiwum

  •   za:   http://breviarium.blogspot.com/ Domagajmy się od naszych biskupów natychmiastowego wdrożenia papieskich rozporządzeń zawartych w Konstytucji Apostolskiej Veterum Sapientia! (…) Co zauważywszy, a równocześnie do głębi zastanawiając się nad tymi sprawami […]

    Uczcijmy godnie wyniesienie na ołtarze św. Jana XXIII

      za:   http://breviarium.blogspot.com/ Domagajmy się od naszych biskupów natychmiastowego wdrożenia papieskich rozporządzeń zawartych w Konstytucji Apostolskiej Veterum Sapientia! (…) Co zauważywszy, a równocześnie do głębi zastanawiając się nad tymi sprawami […]