Na ile jesteśmy dzisiaj zagrożeni? – Marek T. Chodorowski [aktualizacja 16.11]

Może to pan nietrafnie odczytuje intencje rządzących polityków? Może po ludzku się zagubili po prostu?

Przyjmijmy takie założenie. Załóżmy, że są to dobrzy ludzie, którzy wykonują polecenia. Najczęściej są to polecenia kierowane do nich, do ludzi odgrywających role tzw. zachodnich polityków przez strukturę zarządzającą Zachodem

To politycy, wg pana, to dobrzy ludzie?

Przyjmijmy takie hipotetyczne założenie. Tylko, że z drugiej strony, gdyby wykonywali swoje funkcje, bardzo podobne do dzisiejszych, w państwie Hitlera, zostaliby po latach uznani za zbrodniarzy hitlerowskich. I dlaczego? Wyłącznie ze względu na swoją bezmyślność, na wierną służbę i posłuszeństwo. Gdyby żyli w państwie komunistycznym, stałoby się dokładnie to samo.

Czyli zatem nie są to dobrzy ludzie?

O tyle nie, że ich oportunizm, ewentualnie ich spryt życiowy, skazywałyby ich choćby w państwie komunistycznym na etykietkę zbrodniarzy komunistycznych. Zdaję sobie sprawę przy tym, że mówię o politykach nominalnie demokratycznych, że mówię o politykach Zachodu. Z tym, że system, w którym w tej chwili żyjemy, i przynajmniej jak do tej pory, działa dokładnie w ten sposób, że wybiera do pewnych ról ludzi skrajnie zdemoralizowanych. Ale więcej: nie tylko ludzi skrajnie zdemoralizowanych, w tym również ludzi niezbyt rozwiniętych umysłowo, ale także ludzi o silnie rozwiniętych skłonnościach do wszelkiego typu patologii.

A to nie jest czasami zbyt mocne porównanie?

Próbuję możliwie wiernie opisać nasze władze i to, co widzimy, jeżeli chodzi o polityków tzw. zachodnich. Mówiąc o władzach, mam przede wszystkim na myśli tzw. władze centralne, ale dokładnie to samo możemy zauważyć u niektórych polityków lokalnych, choćby u niektórych prezydentów miast. Jeżeli chodzi o prezydentów miast, to tutaj chciałbym wspomnieć o tej idei miast 15-minutowych, która jest ideą czysto totalitarną z ducha, a jednak znaleźli się prezydenci, którzy zgłosili swoje miasta do programu, jednego z najbardziej totalitarnych jakie sobie można wyobrazić.(…) Mieszkańcy powinni przyjrzeć się tym prezydentom, którzy ewidentnie, już tak ‘na żywca’, bez żadnych pozorów, chcą wszystkim swoim mieszkańcom zrobić krzywdę…

−∗−

Poniżej szósty odcinek serii rozmów w ramach Salonu Ludzi Wolnych, gdzie tematem przewodnim jest kwestia ‘Na ile jesteśmy dzisiaj zagrożeni?’.  Rozmawiają: Ireneusz Osiński oraz Marek T. Chodorowski.

−∗−

Intencje Rządzących

Okazuje się, że już w maju 2023, podczas pierwszej rozmowy z panem Markiem T. Chodorowskim, doskonale było wiadomo, jakich “polityków” z polskiej sceny politycznej wybierze w pół roku później, podczas tzw. “wyborów do polskiego Sejmu”, system:

“potulnych oportunistów, przekonanych o własnym “sprycie życiowym”, będących w gruncie rzeczy ludźmi niespecjalnie rozwiniętymi umysłowo, przy tym skrajnie zdemoralizowanymi, obdarzonymi silnymi skłonnościami do ulegania wszelkiego typu wynaturzeniom.”

Wyniki wyborów, do jakich doszło w Polsce 15.10.2023 roku, w pełni potwierdziły zacytowany wyżej komentarz.

_________________________

Poprzednie odcinki serii.

Na ile jesteśmy dzisiaj zagrożeni? Odcinek 1

Rozmowa nagrywana była 13 maja 2023 roku, kiedy to zasadniczych rozstrzygnięć geopolitycznych jeszcze nie znaliśmy. Nie wiadomo było, w jaki sposób przebiegała będzie tzw. “kontrofensywa na Ukrainie”; ani w jakim tempie ujawnione zostaną największe zagrożenia, przygotowane dla tzw. “Zachodu”. Podczas emisji krótkiego odcinka można będzie porównać własne poglądy na tematy geopolityczne z poglądami pana Marka Chodorowskiego formułowanymi kilka miesięcy wcześniej.

LINK

Na ile jesteśmy dzisiaj zagrożeni? Odcinek 2

Nasza uwaga zwrócona została na najważniejsze znaki sygnalizujące demolowanie dotychczasowej cywilizacji:
– wycofanie z obiegu gotówki,
– dezorganizacja państw i społeczeństw,
– narastający kryzys gospodarczy i finansowy,
– drożyzna,
– trucie ludzi w wymiarze masowym,
– depopulacja, czyli zorganizowany wzrost – wyraźny, nie pozostawiający złudzeń – wskaźnika umieralności w skali lokalnej i globalnej.
Dochodzą do w/w zbioru ideologie totalitarne prowadzące wprost do zniewolenia. Ideologie propagowane przez czołowych polityków zachodnich, z aktualnym Prezydentem USA na czele.
Nagranie jest drugą częścią odcinka zatytułowanego “Na ile jesteśmy dzisiaj zagrożeni?”

LINK

Na ile jesteśmy dzisiaj zagrożeni? Odcinek 3

W odcinku trzecim omówiona została teza fundamentalna dla tego, co obserwujemy na świecie po roku 2020-tym.
Brzmi ona:
“Zorganizowany kryzys i powiększany stale chaos służą do realizacji kolejnych elementów wcześniej podjętego
zamiaru – totalnego zniewolenia wszystkich mieszkańców naszej planety.”

LINK

Skąd wiemy o zagrożeniach? Odcinek 4

Tym razem uwaga słuchaczy zwrócona została na niezwykłe nagromadzenie – od marca 2020 – zdarzeń zaskakujących, absurdalnych i całkowicie niezrozumiałych z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca naszej planety. Było to nagromadzenie przekraczające możliwości percepcyjne zdecydowanej większości odbiorców.
Nic dziwnego, że część z nas przestawiła się na odbiór mainstreamu. Ci wszyscy, którzy tak uczynili, rozstawali się z samodzielnym myśleniem. Po czym prowadzeni byli w ślepą uliczkę zatwierdzonymi, oficjalnymi narracjami. W ten sposób wpadali masowo w zastawione na nich sidła.
Wszechobecna cenzura i równie powszechna manipulacja dopełniły dzieła zniszczenia ludzkiej świadomości.

LINK

Czy sztuczna inteligencja poradzi sobie z zagrożeniem? Odcinek 5

Pan Marek Tomasz Chodorowski wskazuje na rolę sztucznej inteligencji w sytuacji, w której stopień skomplikowania współczesnego świata stał się dla wielu z nas zdecydowanie zbyt duży. Najczęściej brakuje nam możliwości odróżniania prawdy od kłamstwa. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy na masową skalę manipulowani przez media. W przyszłości ustalaniem, co jest prawdą, mogłaby się zająć “sztuczna inteligencja”. Wystarczy zapewnić jej pełny dostęp do historycznych danych oraz … nie zakłócać procesów związanych z logicznym rozumowaniem.
Bez względu na dziedzinę, której nasze dociekania dotyczą. Możliwość obiektywnego ustalania, co jest prawdą, spowoduje, że powtórzenie globalnej operacji socjotechnicznej, jak ta z lat 2020 – 2021, nie będzie już możliwe.

LINK

_____________

Pozostałe odcinki można znaleźć na profilu YT lub na stronie Salonu Ludzi Wolnych wraz z notkami biograficznymi rozmówców i archiwum odcinków.

−∗−

Jako uzupełnienie:

Bestia jakiej nie znacie. Jakie struktury zarządzają pandemią, Redakcja, 28 marca 2021

Pluralistyczna Bestia opanowała wyobraźnię Polaków, CzarnaLimuzyna, 30 marca 2021

Scenariusze na przyszłość. Mechanizmy manipulacji: strach, Redakcja, 22 stycznia 2022

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!