Prawdziwi Faryzeusze w Kościele

Zapraszamy na rozważania księdza Mateusza Szewczyka @pater_matthaeus

1. Katolicka wersja prawa Godwina brzmi: „w czasie dyskusji z tradycjonalistą prawdopodobieństwo nazwania go faryzeuszem dąży do 1”. Jednym z najczęściej stosowanych epitetów wobec tzw tradsów czy konserwatywnych katolików jest sugerowanie im, że są współczesnymi faryzeuszami.

2. Dzieje się tak dlatego, że kładą mocny akcent na zachowywanie norm i i przepisów liturgiczno-kanonicznych wydanych przez Kościół. Dochodzi do tego oskarżenie o przywiązanie do zewnętrznych form. Pozornie wszystko się układa w jedną całość, ale tylko pozornie.

3. W Ewangelii mamy wiele tekstów mówiących o sporach Faryzeuszów i Saduceuszów z Panem Jezusem. „Dlaczego czynisz to czego nie wolno robić w szabat?”, „Dlaczego wasz nauczyciel jada z celnikami i grzesznikami”? „Dlaczego Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat”?

4. Pan Jezus cierpliwie z nimi rozmawiał pytając m. in „czemu złe myśli nurtują ich serca”? Tłumaczył, że „nie przyszedł znieść prawa, ale wypełnić”, oraz wyjaśniał DLACZEGO COŚ UCZYNIŁ I DLACZEGO TO JEGO ZACHOWANIE JEST ZGODNE Z PRAWEM A FARYZEUSZÓW NIE.

5. Pierwszą cechą faryzejskiego błędu nie jest przywiązanie do prawa i jego nakazów,ale lawirowanie przepisami i konstruowanie ich tak,by osiągnąć własną określoną korzyść. Drugą cechą jest pycha: samozadowolenie z pozorów sprawiedliwości i pominięcie przy tym celu jakim jest Bóg

6. Pan Jezus ukazywał od początku autentyczne rozumienie i sens zachowywania prawa: oddanie Bogu należnej czci i dobro człowieka. Tego właśnie nie rozumieli zaślepieni pychą faryzeusze.

7. Mentalność faryzejską wykazują dziś osoby, które nie chcą uznać, że w przestrzeni przeżywania wiary obowiązują jakieś normy i prawa, których zachowywanie ma pomóc człowiekowi w oddawaniu należnej czci Bogu i obronić chwałę Jego Majestatu.

8. Ich mentalność jest na wskroś faryzejska, bo traktują prawo i normy jak oni tj. dla zaspokojenia własnych pragnień i korzyści (np emocjonalnych albo towarzyskich) albo nakarmienia własnej pychy, która wyraża się w tym, że myślą, że wiedzą lepiej od Kościoła.

9. Jest to oczywiste powtórzenie faryzejskiego mechanizmu lekceważenia przykazań dla swojej korzyści. W ewangelii czytamy np o sytuacji, że faryzeusze omijali nakaz wypełniania 4 przykazania i tworzyli sobie własne normy, żeby tylko wyjść na swoje. Jezus nazwał to krótko: obłuda

10. Dzisiejsi faryzeusze kierują się następującymi prawami:

  • Prawo nieobrażania – Jezus nie obraża się za nadużycia liturgiczne.
  • Pierwsza pochodna funkcji minimalizmu – Kościół tego nie zabronił, więc nie jest to złe.

11. Funkcja minimalizmu, Zasada liturgicznej energodynamiki, „prawo Ohma”

  • Funkcja minimalizmu jest na odcinku posoborowym wklęsła: – Kościół zabronił,ale nie interweniuje, więc można to robić.
  • Zasada liturgicznej energodynamiki – Liczba nadużyć liturgicznych rośnie geometrycznie
  • oraz „prawo Ohma” – Opór na argumenty rośnie wraz z ich mocą

12. JP2 w Ecclesia de Eucharistia napisał: „Kapłan, który wiernie sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych, oraz wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz wymowny swą miłość do Kościoła.” Zdanie to nie wymaga żadnego komentarza.

13. JP2 dodaje: „Również w naszych czasach posłuszeństwo normom liturgicznym powinno być na nowo odkryte i docenione jako odbicie i świadectwo Kościoła jednego i powszechnego, uobecnionego w każdej celebracji Eucharystii.”

14. Osoby, które wzywają do zachowania norm i zasad liturgicznych nie robią tego w mentalności faryzejskiej, ale dlatego,żeby obronić Coś, o Czym wiedzą, że Jest większe od nich i dlatego musi być chronione. Wykazują się pokorą, bo wiedzą, że nie są mądrzejsi od Mądrości Kościoła

15. W tym sensie, zachowywanie przepisów i norm świadczy nie o faryzeizmie tylko o pokorze w tej materii. Bóg jest większy, Kościół prowadzony przez Ducha określa jak należy oddawać cześć Bogu w Duchu i Prawdzie i takich czcicieli chce mieć Ojciec.

16. Na koniec: kto się przezywa ten się tak sam nazywa i nie uważam, żeby naszym chłopakom brakowało luzu. Dziękuję bardzo.

________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Redakcja