Msza Święta dzieło Boże czy ludzkie? Ks. prof. Tadeusz Guz o Mszy Trydenckiej

Postanowiliśmy udostępnić Czytelnikom dwie niezwykle wartościowe refleksje mieszczące się w kontekście walki katolików o dostępność Mszy Trydenckiej. Liturgia ta została  dozwolona bez żadnych ograniczeń przez papieża Benedykta XVI. Niestety, aktualny “biskup Rzymu”, zasiadający na tronie Piotrowym zakazał swobodnego odprawiania Mszy Trydenckiej.

Na portalu “Święta Tradycja” ukazał się artykuł nawiązujący do wykładu ks. prof. Guza dotyczącego prawa naturalnego. Autorzy wyrażając wielkie uznanie dla refleksji księdza prof. Guza równocześnie wytykają mu niekonsekwencje w sprawie liturgii trydenckiej. Czy słusznie? Bardzo możliwe, że nie znają poniższej, zaprezentowanej na filmie wypowiedzi księdza.

“Święta Tradycja” pisze:

Niedawno wysłuchaliśmy doskonałego wykładu Księdza Profesora Tadeusza Guza, wygłoszonego w Sejmie, na temat prawa naturalnego i tego, że ono musi być podstawą prawa stanowionego.
Padły słuszne wnioski, że przyjęcie filozofii heglizmu to przyjęcie, także w prawie stanowionym, satanizmu ubranego w filozofię, która przeniknęła prawo ludzkie, które dziś nie opiera się na prawie naturalnym. /Święta Tradycja/

Najbardziej dopracowanym i najbardziej podstępnym zaprzeczeniem prawa naturalnego jest prawo wynikające z filozofii Hegla, o czym mówił Najczcigodniejszy Ksiądz Profesor Tadeusz Guz. Mówił on o ludzkim prawie, że każdy przecinek, każdy znak prawa stanowionego powinien być starannie rozważony pod kątem tego, czy nie przeczy prawu naturalnemu, czyli czy nie wywoła zbrodni.

Dalej autorzy konstatują

“Jeśli forma prawna państwa może zabijać realnie, tak forma prawna liturgii również powinna być potraktowana jako tworząca duchowość zabijającą duszę, jeśli nie wynika z Tradycji, czyli z natchnienia Ducha Świętego”.

“Skoro Ksiądz Profesor stwierdza, że prawo naturalne jest osnową i fundamentem sprawiedliwych praw państwowych, tak nie można pominąć, że Tradycja Święta Kościoła jest naturalnym fundamentem zachowania tego, do czego służy Liturgia”.

Wypowiedź ks. prof Guza sprzed 4 lat doskonale wpisuje się w powyższy wątek.

Kościół w wymiarze ludzkim może się czasami mylić, bo jest ludzki, może czasami popełnić różne niedoskonałości także w celebracji jednej i Przenajświętszej Ofiary. Może się pomylić, może co więcej zgrzeszyć, czyli zranić świętość tej Ofiary – nieświętymi gestami, nieświętymi słowami, nieświętymi postawami. Ranimy świętość Bóstwa i człowieczeństwa Jezusa w Jego Przenajświętszej Ofierze.

Wszelka refleksja i polemika jest możliwa, naszym zdaniem, dopiero po dokładnym wysłuchaniu wypowiedzi ks. profesora.

_______________________________________________________________________________________

 

O autorze: Redakcja