Prawie 1000 lat wrogości między Polską a Czechami

Zaczęła się ona od najazdu na Polskę czeskiego księcia Brzetysława w 1038 roku {TUTAJ(link is external)}. Zajął on Śląsk i Małopolskę oraz obrabował Wielkopolskę. Śląsk przechodził potem z ręki do ręki będąc stałym zarzewiem konfliktow. Po bitwie pod Białą Górą {TUTAJ(link is external)} w 1620 r. Czechy dostały się pod panowanie Habsburgów, stając się następnie częścią monarchii austro-węgierskiej. Odzyskały niepodległość w 1918 roku i zaraz zaczęły się spory z Polską o Zaolzie. W 1920 roku, korzystając z wojny polsko-sowieckiej – Czechy zajęły ten teren. Polska odzyskała go w 1938 roku po konferencji monachijskiej. Obie strony pogodził najpierw Hitler, a potem Sowieci. Spory graniczne rozsądził Stalin, przyznając Zaolzie Czechom, a Kłodzko i Racibórz Polsce.

Te dwie ostatnie miejscowości były powodem starć zbrojnych, do których doszło w czerwcu 1945 roku miedzy Polską a Czechami. O szczegółach tej mało znanej sprawy można przeczytać {TUTAJ(link is external)}. Potem był rok 1968, kiedy to Polska wzięła udział w sowieckiej agresji na Czechosłowację.. Po upadku Związku Sowieckiego, rozpadzie Czechosłowacji a także po przystąpieniu Polski i Czech do NATO oraz UE – można było przypuszczać, że stosunki między naszymi krajami się poprawią. Powstała nawet Grupa Wyszehradzka zrzeszająca Polskę, Czechy, Słowację i Węgry i zajmująca wspólne stanowisko w różnych kwestiach międzynarodowych. Ostatnio jednak znów coś się popsuło. Wiceprzewodniczaca KE została Czeszka Vera Jourowa {TUTAJ(link is external)} prowadząca konsekwentnie antypolską kampanię. Czechom zaczęła nagle przeszkadzać polska kopalnia Turów i zaskarżyła w lutym 2021 Polskę do TSUE domagająć się jej zamknięcia.

Wczoraj [21.05..2021] TSUE zobowiązało Polskę do natychmiastowego zatrzymania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów {TUTAJ(link is external)}. Nikt nie ma zamiaru wykonać tego postanowienia, a już na pewno nie PGE, które jest właścicielem Turowa [to nie jest firma państwowa]. Czesi się jednak cieszą jak głupi. Znowu starają się nie przepuścić żadnej okazji, by podstawić Polscę nogę.

O autorze: elig