Fundacja Batorego, Fundacja Batorego!- won z Polski

Pomoc jaką narodowcy udzielili białostockiemu domu dziecka oburzyła lokalnych lewaków. Według Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Białymstoku jest to karygodne, gdyż „białostoccy narodowcy kojarzeni są rasizmem i nietolerancją”.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych został powołany w lutym bieżącego roku przez Stowarzyszenie Dom na Młynowej. Jak przypomina portal narodowcy.net, to ludzie którzy powołali Ośrodek, są odpowiedzialni za pokaz bluźnierczego spektaklu „Golgota Picnic” w Białymstoku. Wszechpolacy podkreślają, że na rozpoczęcie działań Ośrodek otrzymał 250 tys. złotych z Fundacji Batorego.

Projekt Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych realizowany jest  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG (Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Celem jego działania jest, jak czytamy na stronie Ośrodka, „przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich przejawów rasizmu, ksenofobii i nietolerancji poprzez: zapewnienie ciągłej kontroli społecznej nad pracą funkcjonariuszy i instytucji publicznych, monitorowanie skali, zasięgu i tendencji zjawisk i zachowań powodowanych nienawiścią, reagowanie na jej przejawy, działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie możliwości kontroli służb publicznych oraz poczucia nieuchronności kary za popełnienie przestępstwa z nienawiści”.

O autorze: circ

Iza Rostworowska