Dla poprawy motywacji i samopoczucia, dla lepszej orientacji – zażyj trochę Brauna

Pan Grzegorz Braun jak zwykle przy okazji projekcji swego filmu wygłasza komentarze i odpowiada na pytania z sali. To co tu proponuję jest z tego powodu ciekawsze,  że jest świeże, bo z marca 2013, a więc uwagi o wspólczesnej sytuacji krajowej i światowej bardziej interesujące. Stosunkowo ciekawe są pytania   z sali, a więc i odpowiedzi. Wadą może być to, że nie ma filmu, a tylko dźwięk.

O autorze: Jacek