Niepokalane Poczęcie, 11 lutego Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

lourdes figure of blessed virgin mary

Proboszcz Peyramalle każe dziewczynie zapytać, kim jest ta Pani.

Bernadetta (pirenejska góralka, nie wie, że rozmawia z Matką swego Boga): Kim jesteś, o Pani?

Maryja (w narzeczu pirenejskich górali): Que soi Immacoulade Counception! Jestem Niepokalane Poczęcie.

Biegnie dziewczę przekazać księdzu, co powiedziała Najświętsza Panienka, ale nic z tego nie rozumie. Słowa, jakie usłyszała, usłyszała po raz pierwszy, nie wie, co znaczą, nie rozumie. Powtarza na głos, biegnąc co sił w nogach do plebanii. – Que soi Immacoulade Counception, Que soi Immacoulade Counception, Que soi Immacoulade Counception…

Proboszcz, gdy tylko usłyszał, co niemrawo powtarza dziecko pirenejskich wieśniaków, które nie posiadało żadnej świadomości teologicznej, było analfabetką, ani nie miało pojęcia o dogmacie, który został ogłoszony w 1854 roku, oniemiał z wrażenia, iż proste wieśniacze dziecko przekazało mu prawdę ustaloną 4 lata wcześniej jako dogmat:

(…) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Co więcej, Maryja objawia swe Imię: Ja jestem NIEPOKALANE POCZĘCIE. Jest On – wytłumaczy za 50 lat św. O. Maksymilian – samym niepokalanym poczęciem. Nie jest już Ona bielą, ale jest samą białością, samą czystością i niepokalanością. To nie jest już tylko jej przywilej, że była niepokalaną przed porodzeniem, po porodzeniu Chrystusa i w trakcie. Jej dziewictwo nie zostało w żaden sposób naruszone. Sama Maryja potwierdza dogmat KRK ustami małej prostej chłopki.

Bóg wybrał dla potwierdzenia dogmatu to, co małe i głupie, w oczach ludzi, to, co liche i nieinteligentne w „wymagających” oczach świata. Wybrał zapadłą góralską dziurę, jakąś zapomnianą przez świat grotę i podmokły, bagienny teren, by tam Matka Pana mogła objawić się ludziom. Ona Przeczysta, Nieskalana, Niepokalana. Bóg nie lubi pysznych, im się sprzeciwia. Umiłował sobie prostotę i ubóstwo, szczerość i dobroć.

Kim jesteś, O Niepokalana, już przechodzi me myśli…

O autorze: Polonia