UE poniża Polaków Archiwum

  • O poniżaniu Polaków przez „Unię Europejską”, a także o źródle uprawianej destrukcji. W neomarksizmie, czyli w szkole frankfurckiej nowej lewicy, chodzi o to, aby przekonać Europejczyków i ludzkość, że (…) […]

    Ks. prof. Tadeusz Guz na „salonach”

    O poniżaniu Polaków przez „Unię Europejską”, a także o źródle uprawianej destrukcji. W neomarksizmie, czyli w szkole frankfurckiej nowej lewicy, chodzi o to, aby przekonać Europejczyków i ludzkość, że (…) […]