sowieckie zbrojenia kosztowły PRL 1000 mld dolrów Archiwum