Psalm Archiwum

  • 2 MARCA 2013 Sobota   Dzisiejsze czytania: Mi 7,14-15.18-20; Ps 103,1-4.9-12; Łk 15,18; Łk 15,1-3.11-32 Rozważania: Oremus · O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD   (Mi 7,14-15.18-20) Paś lud Twój, Panie, […]

    Słowo Boże na dn. 2 marca 2013 r. sobota

    2 MARCA 2013 Sobota   Dzisiejsze czytania: Mi 7,14-15.18-20; Ps 103,1-4.9-12; Łk 15,18; Łk 15,1-3.11-32 Rozważania: Oremus · O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD   (Mi 7,14-15.18-20) Paś lud Twój, Panie, […]
  • Dzisiejsze czytania: Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Ps 105,16-21; J 3,16; Mt 21,33-43.45-46 Rozważania: Oremus • O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD (Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28) Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, […]

    1 MARCA 2013 – Pierwszy piątek miesiąca

    Dzisiejsze czytania: Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Ps 105,16-21; J 3,16; Mt 21,33-43.45-46 Rozważania: Oremus • O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD (Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28) Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, […]